Dolomit

Jest podwójną solą MgCO3*CaCO3 przeważnie zawiera domieszki żelaza, cynku, niklu i kobaltu. Dolomit burzy z 10% HCl po sproszkowaniu lub po podgrzaniu kwasu.

Dolomit-SYPKI
0-1, 0-2mm SYPKI
Dolomit
2-6mm GRANULOWANY
OPIS PRODUKTU Nawozy węglanowo – magnezowe pochodzenia naturalnego, z przerobu skał surowego dolomitu. Nawozy węglanowo – magnezowe pochodzenia naturalnego, z przerobu skał surowego dolomitu.
CEL Utrzymanie zasobności w magnez i podtrzymanie odczynu gleby. Korekta zasobności w magnez, podtrzymanie lub korekta pH.
ROZSIEWANIE Wszystkie rodzaje rozsiewaczy do nawozów z podajnikiem materiału na talerze. Standardowe rozsiewacze do NPK
TERMINY STOSOWANIA Od wczesnej wiosny do późnej jesieni, optymalnie przed orką siewną, ale także pod uprawy przedsiewne. Najlepsze efekty można zauważyć, gdy nawóz jest wysiany na ściernisko i płytko przyorany. Bezpośrednio przed i po wapnowaniu nie powinno się stosować nawozów mineralnych (straty azotu, uwstecznianie fosforu) obornika oraz gnojowicy. Między tymi zabiegami wskazana jest przerwa 15-30 dni. Przedsiewnie lub pogłównie 300-600 kg/ha, interwencyjnie 1t/ha dla ratowania plonu. Na użytki zielone można zastosować 400-500kg/ha.
DAWKOWANIE Zależne od pH i rodzaju gleby, uprawianej rośliny oraz stopnia domielenia 2,5-5t/ha. W praktyce rolniczej stosuje się wprowadzane, co trzecie wapnowanie w sekwencji: węglan – węglan – dolomit – węglan – węglan- dolomit.

Węglan wapnia

Kamień wapienny (wapień) jest w naturalnej postaci skałą pochodzenia osadowego, w którym zawartość CaCO3 stanowi ponad 90% masy. Przeważnie nie spotykany w postaci czystej. Oprócz węglanu wapnia (CaCO3), węglanu wapniowo-magnezowego (dolomit – CaMg(CO3)2) zawiera także węglan magnezu (MgCO3) oraz domieszki piasku i minerałów ilastych (np. krzemionki, tlenki glinu i tlenki żelaza). Węglan wapniowy w przyrodzie może występować w postaci kamienia, kredy, szpatu lub jako marmur. Marmur posiada czysty węglan wapnia o dobrze wykształconych kryształach. W Polsce nie ma właściwych marmurów tylko twarde odmiany ciemnych węglanów, które lśnią po wypolerowaniu. Szpat to minerał zawierający CaCO3 w postaci kalcytu. Kreda pochodzi z młodszych epok geologicznych.

WĘGLAN WAPNIA sypki 0 do 2 mm

0-2mm SYPKI

WEGLAN WAPNIA granulowany

2-6mm GRANULOWANY

OPIS PRODUKTU Nawozy węglanowe pochodzenia naturalnego, pochodzące z przerobu złóż wapieni. Nawozy węglanowe pochodzenia naturalnego, pochodzące z przerobu złóż wapieni.
CEL Utrzymanie zasobności w wapń oraz podtrzymanie odczynu gleby. Utrzymanie zasobności w wapń oraz podtrzymanie lub poprawa odczynu gleby.
ROZSIEWANIE Wszystkie rodzaje rozsiewaczy do nawozów z podajnikiem materiału na talerze. standardowe rozsiewacze do NPK
TERMINY STOSOWANIA Od wczesnej wiosny do późnej jesieni, optymalnie przed orką siewną, ale także pod uprawy przedsiewne. Bezpośrednio przed i po wapnowaniu nie powinno się stosować nawozów mineralnych (straty azotu, uwstecznianie fosforu) obornika oraz gnojowicy. Między tymi zabiegami wskazana jest przerwa 15-30 dni. Przedsiewnie i pogłównie 300-600kg/ha. Interwencyjnie 1t/ha, na użytki zielone 400-500kg/ha.
DAWKOWANIE zależne od pH i rodzaju gleby, uprawianej rośliny oraz stopnia domielenia. W praktyce rolniczej stosuje się dawki od 0,5-5t/ha w odstępach 2-3 lat.

Tlenek wapnia

Powstaje na drodze wypalania węglanu wapnia (CaCO3 › CaO + CO2). Źródło węglanu wapnia stanowią występujące w przyrodzie złoża wapienne – kamień. Tlenek wapnia posiada własności higroskopijne. Łączy się gwałtownie z wodą tworząc wodorotlenek wapnia, przy czym wydziela się ciepło. W praktyce proces rozkładu węglanu wapnia prowadzi się w temperaturze 900–1000°C trwa on zwykle 5-9 godzin. Wypalanie kamienia prowadzi się w piecach wapiennych tzw. wapiennikach, rozróżniane są dwie grupy:
-pracujące okresowo (polowe),
-pracujące w sposób ciągły (kręgowe, szybowe, obrotowe i tunelowe).

Dla przemysłu wapienniczego największe znaczenie mają piece szybowe. Ich konstrukcja zapewnia pracę ciągłą, zmechanizowany załadunek materiału i odprowadzanie wapna pozwala na najefektywniejsze wykorzystanie ciepła, a przy tym oszczędność. Produkcję prowadzi się przez opalanie paliwem stałym – krótkopłomiennym (np. koks, antracyt).

W zależności od szybkości gaszenia, rozróżniamy wapna:
-szybko gaszące (czas gaszenia do 10 minut)
-umiarkowane gaszące się (czas gaszenia 10-30 minut)
-wolno gaszące się (czas gaszenia powyżej 30 minut)

Wapno palone o dużej zawartości CaO gasi się szybko, wapno z zawartym w nim tlenkiem magnezowym wymaga dłuższego czasu i wyższej temperatury gaszenia.

Tlenek-Wapnia-PYLISTY

0-1 mm SYPKI

Tlenek-Wapnia-GRANULOWANY

1-3, 3-7, 3-12 mm KRUSZONY

OPIS PRODUKTU Nawozy tlenkowe pozyskane z kamienia wapiennego, wypalonego w piecach wapienniczych poddanego obróbce mechanicznej Nawozy tlenkowe pozyskane z kamienia wapiennego, wypalonego w piecach wapienniczych poddanego obróbce mechanicznej
CEL natychmiastowe odkwaszenie, ograniczeniem stosowania jest kategoria agronomiczna gleby, przy wapnowaniu tlenkiem wapnia gleb bardzo lekkich, ale bardzo kwaśnych obniżamy dawkę nawozu o 1/2, a na lekkiej do 2/3 dawki wynikającej z zaleceń podniesienie i korekta pH, dedykowane na gleby średnie i ciężkie, przy wapnowaniu tlenkiem wapnia gleb bardzo lekkich, ale bardzo kwaśnych – obniżamy dawkę nawozu o 1/2, a na lekkiej do 2/3 dawki wynikającej z zaleceń
ROZSIEWANIE rozsiewacze ślimakowe do nawozów standardowe rozsiewacze do NPK
TERMINY STOSOWANIA wiosną przedsiewnie, optymalny na ściernisko i przyorać (25-30cm). Bezpośrednio przed i po wapnowaniu nie powinno się stosować nawozów mineralnych (straty azotu, uwstecznianie fosforu) obornika oraz gnojowicy. Między tymi zabiegami wskazana jest przerwa 10-30 dni. wiosną i jesienią przedsiewnie (pod korzeń) w terminie 5-7 dni przed planowanym siewem. Bezpośrednio przed i po wapnowaniu nie powinno się stosować nawozów mineralnych (straty azotu, uwstecznianie fosforu) obornika oraz gnojowicy. Między tymi zabiegami wskazana jest przerwa 10-30 dni.
DAWKOWANIE zależne od pH i rodzaju gleby oraz uprawianej rośliny. W praktyce rolniczej stosuje się zwykle interwencyjne dawki do 1,5 t/ha zależne od pH i rodzaju gleby oraz uprawianej rośliny. W praktyce rolniczej stosuje się zwykle dawki do 400-600 kg/ha.

Tlenek magnezu

(MgO) otrzymywany przez spalanie magnezu lub prażenie magnezytu (węglan magnezu) albo dolomitu.

Tlenek-Magnezu-PYLISTY

0-3 mm SYPKI

Tlenek-Magnezu-Granulowany

1-3 mm KRUSZONY

OPIS PRODUKTU Nawozy tlenkowe zawierające magnez, pozyskane z najwyższej klasy kamienia dolomitowego, wypalonego w piecach wapienniczych poddanego obróbce mechanicznej. Nawozy tlenkowe zawierające magnez, pozyskane z najwyższej klasy kamienia dolomitowego, wypalonego w piecach wapienniczych poddanego obróbce mechanicznej.
CEL Natychmiastowe odkwaszenie i uzupełnienie niedoboru magnezu, ograniczeniem stosowania jest kategoria agronomiczna gleby, przy wapnowaniu tlenkiem wapnia gleb bardzo lekkich, ale bardzo kwaśnych obniżamy dawkę nawozu o 1/2, a na lekkiej do 2/3 dawki wynikającej z zaleceń Regulacja odczynu gleby oraz wzbogacenie gleby w magnez. Stosować zgodnie z terminami stosowania nawozów wapniowych od lata do późnej jesieni. W zmniejszonych dawkach stosować przedsiewnie szczególnie w okresach suszy.
ROZSIEWANIE rozsiewacze ślimakowe do nawozów standardowe rozsiewacze do NPK
TERMINY STOSOWANIA Wiosną przedsiewnie, optymalny na ściernisko i przyorać (25-30cm). Bezpośrednio przed i po wapnowaniu nie powinno się stosować nawozów mineralnych (straty azotu, uwstecznianie fosforu) obornika oraz gnojowicy. Między tymi zabiegami wskazana jest przerwa 10-30 dni. wiosną i jesienią przedsiewnie (pod korzeń) w terminie 5-7 dni przed planowanym siewem. Bezpośrednio przed i po wapnowaniu nie powinno się stosować nawozów mineralnych (straty azotu, uwstecznianie fosforu) obornika oraz gnojowicy. Między tymi zabiegami wskazana jest przerwa 10-30 dni.
DAWKOWANIE zależne od pH i rodzaju gleby oraz uprawianej rośliny. W praktyce rolniczej stosuje się zwykle interwencyjne dawki do 1,5 t/ha zależne od pH i rodzaju gleby oraz uprawianej rośliny. W praktyce rolniczej stosuje się zwykle dawki do 400-600 kg/ha.

Siarczan magnezu

Sypki, sól gorzka MgSO4x7H2O bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie i natychmiastowo odżywia roślinę magnezem i siarką. Wykazuje kompatybilność z większością nawozów i pestycydów (należy pamiętać o przestrzeganiu zaleceń producenta). Szczególnie polecany w przypadku widocznego niedoboru Mg i S, ale należy pamiętać, że nie zastępuje nawożenia doglebowego tymi składnikami. Siarczan magnezu granulowany nadaje się pod rośliny szybko rosnące, które w krótkim czasie tworzą dużo biomasy, a są szczególnie wrażliwe na brak tych składników pokarmowych.

siarczan magnezu krystaliczny

KRYSTALICZNY

2-6mm GRANULOWANY

OPIS PRODUKTU Nawóz siarkowo-magnezowy Nawóz siarkowo-magnezowy
CEL Utrzymanie zasobności w magnez i siarkę Utrzymanie zasobności w magnez i siarkę
ROZSIEWANIE Nawóz stosuje się w opryskiwaczu lub do fertygacji standardowe rozsiewacze do NPK
TERMINY STOSOWANIA Od 2 do 3 zabiegów (interwencyjnie) Przedsiewnie
DAWKOWANIE 5 kg na 100 l wody w trzech opryskach (stężenie 5%) Od 80 do 120kg

Siarczan wapnia

(CaSO4x2H2O) Nadaje się do nawożenia wszystkich roślin uprawnych, w tym na gleby o niskim pH i małej zasobności w siarkę. Szczególnie zalecany pod rośliny siarkolubne np. rzepak. Dobre plonowanie przy stosowaniu CaSO4 wykazują także zboża i kukurydza. Gips w swoim składzie posiada siarkę w formie siarczanowej, która jest bezpośrednio pobierana przez korzenie, wspomaga produkcję chlorofilu i uniknięcie strat azotu w środowisku glebowym. Jeżeli braknie Ci czasu na wapnowanie, siarczan wapnia jest idealnym rozwiązaniem na zniwelowanie skutków działania toksycznego glinu, siarczan łatwo łączy się z jonami Al3+ tworząc nietoksyczne formy glinu – AlSO4+.

Fantastyczne rozwiązanie na wiosenne zasilenie użytków zielonych przed ruszeniem wegetacji!

siarczan wapnia

SYPKI

OPIS PRODUKTU Nawóz siarkowo-wapniowy
CEL Podtrzymanie pH. Utrzymanie zasobności w siarkę i eliminacja toksycznego glinu. Wzrost plonów i ich jakości. Wapń zawarty w nawozie poprawia strukturę gruzełkowatą gleby.
ROZSIEWANIE Wszystkie rodzaje rozsiewaczy do nawozów z podajnikiem materiału na talerze.
TERMINY STOSOWANIA Od wczesnej wiosny do późnej jesieni, optymalnie przed orką siewną, ale także pod uprawy przedsiewne. Najlepsze efekty można zauważyć, gdy nawóz jest wysiany na ściernisko i płytko przyorany.
DAWKOWANIE 500 – 1000kg

W celu opracowania indywidualnej oferty zapraszamy do kontaktu 77 441 77 34
lub prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego poniżej.    Administratorem danych osobowych jest TECHMOT sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Konsularnej 1, NIP: 7542836968, REGON: 160050413, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245876, zwana dalej „Administratorem”.