Rekultywacyjne wapnowanie gleb

Na stan zakwaszenia gleb, w dużym stopniu ma wpływ działalność człowieka. Powinniśmy wziąć za to zjawisko odpowiedzialność i przyczynić się do przywrócenia odpowiedniego pH gleb, z których korzystamy. Program rekultywacyjnego wapnowania gleb, ma za zadanie podnieść w krótkim odstępie czasu odczyn gleb, najbardziej narażonych na ograniczenie swoich funkcji, czyli gleb o odczynie niższym niż 4,8.

W latach silnej eksploatacji gleb przy braku wapnowania i utracie substancji organicznej, pola uprawne mogły zostać skrajnie wyjałowione.

Takie gleby są ciężkie w uprawach, tracą swoje funkcje, są nieodpowiednim środowiskiem dla mikroorganizmów glebowych. Wysokie dawki azotu, brak odsiarczania spalin w latach ubiegłych oraz nie posiadanie wiedzy na temat tworzenia się próchnicy, doprowadziły do katastrofalnych skutków jakim jest przenikanie metali ciężkich do roślin. Niskie pH prowadzi do nieprzyswajalności składników pokarmowych na korzyść pierwiastków szkodliwych, które następnie trafiają do naszej żywności. Stan środowiska glebowego jest także niezwykle ważny dla organizmów w niej żyjących. Lekceważenie jej stanu może doprowadzić do samozagłady całej natury ożywionej.

Prawo polskie i europejskie określa w jaki sposób należy dbać o środowisko litosfery. Gleba jest najbardziej narażona na skażenie, ale należy pamiętać, że na drodze łańcucha troficznego, wszystkie te zanieczyszczenia trafiają do organizmów zwierzęcych oraz do organizmu człowieka. Wg strategii krajów Wspólnoty podejmuje się działania zapobiegające dalszej degradacji gleb i przywrócenie jej prawidłowych funkcji.

Jedną ze strategii jest regeneracyjno – rekultywacyjne wapnowanie gleb, czyli podniesienie w krótkim odstępie czasu odczynu gleby, który spadł poniżej 4,8. W takim programie zaleca się zwapnowanie gruntów ornych nawozami wapniowymi lub wapniowo – magnezowymi. Regeneracyjne wapnowanie gleb jest ściśle związane z Dyrektywą Azotanową i ma celu osiągnięcie jej wymagań. W kwietniu br. Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się z prośbą do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uwzględnienie Programu rekultywacji gleb zakwaszonych w dotacjach, z wykorzystaniem dopłat de minimis oraz środków płynących z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Istnieją możliwości otrzymania dofinansowania do wapnowania gleby, spełniając odpowiednie warunki można starać się o zapomogi. Śląska Izba Rolnicza złożyła wniosek do WFOŚiGW w Katowicach o możliwość dofinansowania regeneracyjnego wapnowania gleb w 2017 roku. IUNG apeluje do rolników o zrozumienie wagi utrzymania odpowiedniego pH gruntów rolnych, o wapnowanie z własnych środków pieniężnych w celu zapobiegania degradacji. Instytut przypomina także, że stosowanie nawozów wapniowych jest obowiązkiem rolników, którzy należą do programów rolnośrodowiskowych.

 

Opracowanie: Agata Żmuda

Na podstawie:

http://sybilla.iung.pulawy.pl/Aktualnosci/pdfy/NPWG_wapnowanie.pdf

http://www.sir-katowice.pl/15-aktulanosci/grupy-tematyczne/29-wapnowanie-gleb

http://www.krir.pl/2014-01-03-03-24-03/pozostale/4242-srodki-na-wapnowanie-gruntow

Kostecki J., Fruzińska R., 2012. Ochrona gleb w świetle prawa krajowego i europejskiego, Inżynieria Środowiska, 146 (26): 5-14.

Wujec M., 2006. Możliwość wsparcia finansowego Narodowego Programu Wapnowania Gleb w Polsce, Nawozy i Nawożenie, 2 (27): 39-56.

Innym przydały się również

Rekultywacyjne wapnowanie gleb

Na stan zakwaszenia gleb, w dużym stopniu ma wpływ działalność człowieka. Powinniśmy wziąć za to zjawisko odpowiedzialność i przyczynić się do przywrócenia odpowiedniego pH gleb, z których korzystamy. Program rekultywacyjnego wapnowania gleb, ma za zadanie podnieść w krótkim odstępie czasu odczyn gleb, najbardziej narażonych na ograniczenie swoich funkcji, czyli gleb o odczynie niższym niż 4,8.

Co powoduje zakwaszenie gleby?

Rzadko zadajemy sobie to pytanie. A warto! Wiedza w pigułce tylko u nas. Tomek krótko opowiada o tym dlaczego większość gleb w Polsce ma kwaśny odczyn, i o tym jak nasza działalność wpływa na tą sytuację. Zapraszamy.  

Po co wapno na pole?

Czemu wapnowanie to podstawowy zabieg? Pomijanie jego to wielki błąd- najważniejsze fakty w 3min. opowiada Ania.   Dlaczego wapnowanie to podstawa żyzności gleby, utrzymania wilgoci, przyswajania nawozów mineralnych, top 2 wielkości plonów? Nie pomiń tego odcinka!