Międzyplony stanowią podstawowy element formujący żyzność gleby. Utrzymywanie zielonego pola chroni glebę przed erozją wodną oraz wietrzną, pomaga zatrzymać wodę w glebie, ogranicza rozwój chwastów, W ofercie posiadamy specjalnie skomponowane mieszanki międzyplonów optymalizujące regenerację gleby.

MIESZANKI MIĘDZYPLONÓW DLA ROŚLIN ZBOŻOWYCH

Opracowane przez nas mieszanki uwzględniają specyfikę uprawy rzepaku. Po rzepaku nie zalecamy <strong>międzyplonów</strong> z tej samej rodziny botanicznej (rośliny krzyżowe), dlatego że zależy nam na bioróżnorodności i zdrowych roślinach, aby nie przenosić chorób płodozmianowych, atakujących rośliny z tych samych rodzin.

MIESZANKI MIĘDZYPLONÓW DLA RZEPAKU

Opracowane przez nas mieszanki uwzględniają specyfikę uprawy rzepaku. Należy tu podkreślić , że po rzepaku nie zalecamy <strong>międzyplonów</strong> z tej samej rodziny botanicznej (rośliny krzyżowe), dlatego że zależy nam na bioróżnorodności i zdrowych roślinach, aby nie przenosić chorób płodozmianowych, atakujących rośliny z tych samych rodzin.

OPIS MIESZANEK

Opracownane przez nas mieszanki zostały skomponowane z najwyższej jakości nasion. Zostały zoptymalizowane zarówno pod kątem efektywności działania, ale także ceny.

OZIMA N

Żyto ozime + Wyka kosmata

(80 + 60) kg/ha

WYKA

Typ mieszanki: ozima lub ścierniskowa, uprawa na wszystkich typach gleb

Optymalny termin wysiewu: 10-20.09 lub 15-31.07 (na międzyplon ścierniskowy)

Polecana dla: Rzepaku

Plonowanie: 25-30t/ha

Cechy mieszanki:

 • Palowy system korzeniowy wyki efektywnie penetruje glebę oraz pobiera składniki z głębszych warstw
 • Wysoka konkurencyjność łanu skutecznie hamuje rozwój chwastów – kiełkowanie i wzrost
 • Gęsty system korzeniowy utrwala strukturę agregatową gleby
 • Asymilacja azot na poziomie 100kg/ha dzięki symbiozie z bakteriami brodawkowatymi
 • Biomasa mieszanki  akumuluje: 160 kg N (74 kg N dostępne w I roku) 62 kg P2O5, 192 K2O na powierzchni 1 ha.

ŚCIERNISKOWA z NOSTRZYKIEM

Nostrzyk biały + Facelia błękitna

(15 + 6) kg/ha

miedzyplony

Typ mieszanki: mieszanka ścierniskowa, polecana na gleby lekkie (IV – V klasa) o pH powyżej 5,5 z problemami z dostępnością wody

Optymalny termin wysiewu: 15.07 – 30.07

Wysiew: precyzyjny na głębokość 1,5-2,0 cm

Polecana dla: Rzepaku, roślin zbożowych

Plonowanie: 35 – 45 t/ha

Cechy mieszanki:

 • Odporna na okresowe deficyty wodne – nostrzyk wytwarza łodygi o wysokości nawet do 180cm, jego system korzeniowy sięga bardzo głęboko, przystosowując do warunków niskiej wilgotności
 • Udział nostrzyku zapewnia asymilację azotu w niekorzystnych (suchych) warunkach glebwych
 • Wysokie właściwości miododajne mieszanki
 • Biomasa mieszanki (40t) akumuluje: 159 kg N (74 kg N dostępne w I roku), 70 kg P2O5, 250 kg K2O

ŚCIERNISKOWA BOBOWATA NK

Łubin żółty + Łubin wąskolistny + Owies

(40 + 60 + 100 kg/ha)

miedzyplony

Typ mieszanki: Ścierniskowa, polecana na gleby lekkie, tolerancyjna na stanowiskach zakwaszone o pH 4,5.

Optymalny termin wysiewu: 15.07 – 05.08

Polecana dla: Rzepaku, roślin zbożowych

Plonowanie: 30 – 45 t/ha

Cechy mieszanki:

 • Duży zasięg systemu korzeniowego bobowatych umożliwia pobieranie składników z głębszych warstw, składników o mniejszej rozpuszczalności
 • Wykazuje działanie fitosanitarne w płodozmianie (owies)
 • Wysoki potencjał asymilacji azotu atmosferycznego
 • Biomasa mieszanki  (40t) akumuluje: 187 kg N (85 kg N dostępne w I roku), 70 kg P2O5, 240 kg K2O

ŚCIERNISKOWA NA SŁABE GLEBY

Len oleisty + Gryka + Nostrzyk biały 

(10 + 15 + 10) kg/ha

GRYKA

Typ mieszanki: Ścierniskowa, polecana na gleby lekkie, odporna na niską wilgotność

Optymalny termin wysiewu: 15.07 – 05.08

Polecana dla: Rzepaku, roślin zbożowych

Plonowanie: 25-30t/ha

Cechy mieszanki:

 • Len kiełkuje efektywnie na stanowiskach suchych, bardzo dokładnie i silnie przerasta glebę, stanowi element podporowy mieszanki
 • Skład gatunkowy przystosowany do niekorzystnych warunków wzrostu, okresowe susze oraz słabsze stanowiska nie wpływają silnie na ograniczenie rozwoju
 • Duży przyrost biomasy przy niskim zużyciu wody, na glebach o niskiej retencji wodnej
 • Nostrzyk wytwarza głęboki palowy system korzeniowy, zbliżony do lucerny, jest odporny na niekorzystne warunki wilgotnościowe, jako roślina bobowata wykazuje zdolności do asymilacji azotu atmosferycznego
 • Biomasa mieszanki akumuluje (przy plonie 27t/ha): 130 kg N, 60 kg P2O5, 200 kg K2O na 1 ha.

ŚCIERNISKOWA NK

Gorczyca biała + Facelia błękitna

(10 + 5) kg/ha

miedzyplony

Typ mieszanki: Ścierniskowa, uprawa na wszystkich typach gleb, polecana na gleby gliniaste

Optymalny termin wysiewu: 25.07 – 15.08

Wysiew: należy wykonać starannie umieszczając nasiona na głębokości 1 – 2 cm, kontakt promieni słonecznych zmniejsza zdolność kiełkowania Facelii błękitnej

Polecana dla: roślin zbożowych

Plonowanie: 43-45t/ha

Cechy mieszanki:

 • Dobre tempo tworzenia biomasy, asymilacji azotu i składników pokarmowych.
 • Wysoki plon nawet w warunkach zaburzonych stosunków wodnych
 • Stymuluje rozwój systemu korzeniowego we wszystkich strefach rozwoju korzeni
 • Nadaje się do płodozmianów o dużym udziale zbóż.
 • Bujny rozwój części nadziemnych, wykazuje działanie strukturotwórcze, dzięki tworzeniu bioporów na głębokość do 180 cm.
 • Rzodkiew oraz gorczyca ogranicza występowanie populacji mątwika burakowego Heterodera Schachtii.
 • Biomasa mieszanki akumuluje: 160 kg N (60 kg dostępne w I roku), 80 kg P2O5, 260 kg K2O, 20 kg MgO, 25 kg Ca na powierzchni 1 ha

ŚCIERNISKOWA N

Gorczyca biała + Rzodkiew Oleista + Facelia błękitna + Koniczyna Aleksandryjska

(8 + 10 + 4 + 6 kg/ha)

miedzyplony

Typ mieszanki: Ścierniskowa, uprawa na wszystkich typach gleb

Optymalny termin wysiewu: 20.07-01.08

Wysiew: na głębokość 1 – 2 cm, należy wysiać w glebę o wysokiej kulturze

Polecana dla: rzepaku, roślin zbożowych

Plonowanie: 50 – 60 t/ ha

Cechy mieszanki:

 • Facelia błękitna wymaga starannego siewu, system korzeniowy dobrze przerasta wierzchnie warstwy gleby, stymuluje uwalnianie potasu
 • Gorczyca biała łatwa w uprawie, wymaga dobrego uwilgotnienia w początkowym okresie wzrostu, dobrego zaopatrzenia w azot
 • Bardzo wysokie tempo przyrostu biomasy stwarza wysoką konkurencyjność względem chwastów
 • W uprawach zbożowych ogranicza występowanie chorób podstawy źdźbła
 • Biomasa mieszanki akumuluje : 164 kg N (65 kg N dostępne w I roku), 87 kg P2O5, 284 kg K2O, 25 kg MgO, 110 kg Ca na powierzchni 1 ha.

ŚCIERNISKOWA K

Słonecznik + Rzodkiew oleista + Gorczyca biała

(10 + 10 + 5) kg/ha

Typ mieszanki: ścierniskowa, uprawa na wszystkich typach gleb, na gleby wapienne, okresowo suche

Optymalny termin wysiewu: 25.07 – 15.08.

Polecana dla: roślin zbożowych

Plonowanie: 48-50t/ha

Cechy mieszanki:

 • Polecana przed uprawą zbożowych, okopowych, warzyw
 • Słonecznik pełni funkcję rośliny podporowej, o sytstemie korzeniowym bardzo silnie rozbudowanym w poszkuiwaniu wodu, wiąże fosfor na glebach wapiennych
 • Wykazuje wysokie działanie fitosanitarne
 • Zróżnicowanie przestrzenne systemu korzeniowego na różnych głębokościach, rozluźnia gleby zwięzłe i zbite, działając strukturotwórczo (uwaga – palowy system korzeniowy rzodkwi sięga do głębokości nawet 1,80 m!
 • Ograniczenie populacji mątwika burakowego Heterodera Schachtii nawet o 35%
 • Biomasa mieszanki akumuluje :  200 kg N (73 kg N dostępne w I roku), 105 kg P2O5, 380 kg K2O, 30 kg MgO, 125 kg Ca.

ŚCIERNISKOWA P

Gorczyca biała + Rzodkiew Oleista + Facelia błękitna

(10 + 10 + 4) kg/ha

Typ mieszanki: Ścierniskowa, uprawa na wszystkich typach gleb

Optymalny termin wysiewu: 01 – 15. 08.

Wysiew: na głębokość 1 – 2 cm, należy wysiać w glebę o wysokiej kulturze.

Polecana dla: roślin zbożowych

Plonowanie: 50-60t/ha

Cechy mieszanki:

 • Rzodkiew oleista wytwarza silny palowy system korzeniowy, zmniejszający zwięzłość gleb zbitych o zniszczonej strukturze, jest odporna na deficyt wody
 • Mieszanka osiąga bardzo wysokie tempo przyrostu
 • Polecana w płodozmianach o dużym udziale zbóż (ograniczenie występowania chorób podstawy źdźbła)
 • stwarza dobre warunki do bujnego rozwoju części nadziemnych oraz systemu korzeniowego
 • Polecana do ograniczania występowania mątwika burakowego Heterodera Schachtii.
 • Biomasa mieszanki akumuluje : 210 kg N (83 kg dostępne w I roku), 114 kg P2O5, 383 kg K2O, 31 kg MgO, 137 kg Ca na powierzchni 1 ha

W celu opracowania indywidualnej oferty zapraszamy do kontaktu 77 441 77 34
lub prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego poniżej.  Administratorem danych osobowych jest TECHMOT sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Konsularnej 1, NIP: 7542836968, REGON: 160050413, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245876, zwana dalej „Administratorem”.