Zdrowa gleba zaczyna się od profesjonalnego badania jej odczynu, zasobności, ilości próchnicy i życia mikrobiologicznego. Z nami otrzymasz najwyższej jakości, kompletną usługę badania gleby,
w optymalnym czasie i cenie.

Usługa krok po kroku

opracowujemy satelitarną mapę działki i określamy optymalne miejsca  do pobierania prób lub dzielimy działkę na równe 4ha rastry (tu możesz poczytać o naszych metodach wyznaczania  planu poboru prób)

 • próby pobieramy mechanicznie, w oparciu o ścisły plan, co 4ha lub zgodnie z wiedzą o polu, po analizie zdjęć satelitarnych z okresu ostatnich 10 lat
 • w skład jednej próbki wchodzi aż 15-20 nakłuć
 • próbki wysyłamy do laboratorium
 • analiza w laboratorium trwa ok 2-3 tygodnie
 • badane parametry: makroelementy, mikroelementy, próchnica, poziom metali ciężkich, inne (do wyboru i określenia przez klienta)
 • po ok. 6 tygodniach otrzymują Państwo od nas raport i rekomendacje
 • analizę przeprowadza autoryzowane Laboratorium; opracowanie zgodne jest z wymogami polskiego prawa i daje prawo do ubiegania się o dotacje
 • pobór prób przy użyciu w pełni automatycznych próbników zamontowanych na quadzie lub samochodzie terenowym
 • dostarczenie próbek do stacji chemiczno-rolniczej (koszt pracy laboratorium w cenie)
 • analiza i opracowanie wyników badania gleby na MAKROELEMENTY (P,K, Mg, pH) oraz potrzeby wapnowania) w formie papierowej i cyfrowej

 • zawartość  MIKROELEMENTÓW Zn, Cu, Mn, Fe i B
 • zawartość Azotu na dwóch lub trzech głębokościach
 • zawartość węgla organicznego C-org
 • inne parametry na żądanie

Dlaczego TECHMOT?

 • jednolity system poboru prób glebowych, dający możliwość porównywania wyników w kolejnych latach – próby pobierane są mechanicznie, koordynatory GPS, ścisły plan przejazdu po polu, eliminacja błędu ludzkiego, 100% skuteczności
 • szybki czas realizacji- pobieramy od 60-80 prób dziennie
 • szeroki zakres badanych parametrów: od pH i makroelementów, po mikroelementy, próchnicę i życie mikrobiologiczne
 • przejrzysty i szczegółowy raport w wersji elektronicznej i papierowej, zgodny z wymogami polskiego prawa
 • najwyższy standard dokładności i jakości badania gleby (bazuemy na niemieckiej, sprawdzonej technologii)
 • CENA – ZAPŁACISZ TYLKO ZA LICZBĘ ZBADANYCH PRÓBEK

3 metody pobierania prób glebowych:

pole dzielone jest na 4 ha kwadraty (rastry). Odchodzimy od tej metody ponieważ układ gleb na polu nie jest kwadratowy i niejednokrotnie okazuje się, że w takim kwadracie znajdują się 2 lub 3 różne gleby. Tak pobrane próby, a dalej otrzymane wyniki nie oddawały rzeczywistej i prawdziwej zasobności.

siatkę do pobrania prób glebowych robimy na podstawie wcześniej zakupionej dla rolnika mapy glebowo-rolniczej. Każdy raster (kwadrat), w którym zostanie pobrana gleba do analizy znajduje się w obrębie tej samej gleby.

w tej metodzie siatkę do pobrania prób glebowych robimy w oparciu o mapy satelitarne Talking Fields.

Każda z metod jest zgodna z wymaganiami ustawowymi i stanowi podstawę do otrzymania dotacji,
To KLIENT wybiera, która z metod odpowiada mu najbardziej.

Mapa bazowa TF powstaje na podstawie analizy dziesiątek zdjęć satelitarnych zawierających informacje o zawartości chlorofilu, ilości opadów i nasłonecznienia. Efektem 3 tygodniowej pracy naukowców uniwersytetu w Monachium oraz specjalistów z Farm Facts jest mapa bazowa Talking Fields. Otrzymane wyniki są statystycznie pewne.

Kolory od żółtego do czerwonego na mapie oznaczają obszary słabego lub bardzo słabego wzrostu biomasy w ostatnich 8 latach, intensywne inwestowanie w nawożenie na tych obszarach, w zależności od gleb na polu nie ma raczej większego sensu bez szczegółowego zbadania ich. Z kolei obszary w odcieniach zieleni odpowiadają dobremu lub bardzo dobremu wzrostowi biomasy, w te obszary warto jest inwestować.

Otrzymujemy kompendium wiedzy z ostatnich 8 lat na polu rolnika. Wiedza ta jest przydatna do nowoczesnego pobrania prób glebowych oraz do mądrego nawożenia i planowania zabiegów na danym polu.

mapa dla prób glebowych

W celu opracowania indywidualnej oferty zapraszamy do kontaktu 77 441 77 34
lub prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego poniżej.
  Pakiet StandardUsługi dodatkoweTalking FieldsChcę porozmawiać ogólnie o ofercie

  Administratorem danych osobowych jest TECHMOT sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Konsularnej 1, NIP: 7542836968, REGON: 160050413, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245876, zwana dalej „Administratorem”.