Siarka jako makroelement drugiego rzędu powinna być uwzględniana w bilansie nawozowym oraz w badaniu gleb na zasobność składników pokarmowych raz na 4 lata. Zasadność takich działań potwierdzają badania zasobności gleb wykonane przez stacje chemiczno-rolnicze oraz monitoring chemizmu gleb ornych Polski prowadzony przez Instytut Uprawy i Nawożenia Gleb w Puławach w latach 1995-2010. Z badań IUNG wynika, że w 2012r. aż 90% próbek zawartość siarki przyswajalnej nie przekraczała 1,65 mg /100g gleby. W 2010r. aż 203 próbki glebowe tj. 94%, zaliczono do niskiej zawartości siarki siarczanowej. Badania 367 próbek glebowych na zawartość siarki wykonane przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Białymstoku w latach 2013-2014 wykazały, że 44% próbki…

Dzięki stacjom pogodowym wykorzystywanym w rolnictwie, rolnik może monitorować swoje uprawy i minimalizować ryzyko wystąpienia chorób. Znajomość pogody i jej parametrów w pracach rolniczych może przynieść spore korzyści, a zbierane dane na bieżąco pozwolą nam prognozować pogodę kilka dni do przodu, co pozwoli podjąć odpowiednie i maksymalnie dopasowane decyzje. Stały monitoring warunków atmosferycznych pozwala na precyzyjne zaplanowanie zabiegów agrotechnicznych, irygację czy wysiew. Stacje pogodowe na plantacjach przekładają się na bezpośredni zysk, ponieważ rolnik nie wykonuje zabiegów “na oko”. Na rynku dostępnych jest wiele modeli stacji meteo oferujących liczne funkcje pomiarowe. Najważniejszymi parametrami z punktu widzenia rolnictwa…