Na stan zakwaszenia gleb, w dużym stopniu ma wpływ działalność człowieka. Powinniśmy wziąć za to zjawisko odpowiedzialność i przyczynić się do przywrócenia odpowiedniego pH gleb, z których korzystamy. Program rekultywacyjnego wapnowania gleb, ma za zadanie podnieść w krótkim odstępie czasu odczyn gleb, najbardziej narażonych na ograniczenie swoich funkcji, czyli gleb o odczynie niższym niż 4,8. W latach silnej eksploatacji gleb przy braku wapnowania i utracie substancji organicznej, pola uprawne mogły zostać skrajnie wyjałowione. Takie gleby są ciężkie w uprawach, tracą swoje funkcje, są nieodpowiednim środowiskiem dla mikroorganizmów glebowych. Wysokie dawki azotu, brak odsiarczania spalin w latach…