Próchnica jest magazynem dla składników pokarmowych. Jest czynnikiem, który decyduje o żyzności gleb. Znaczenie dla rolnictwa i środowiska jest ogromne, poprzez swoje cechy fizyko-chemiczne. A jak powstaje? Czy można wyprodukować dobry plon na glebach, w których występuje jej deficyt? Próchnica, inaczej humus glebowy jest bezpostaciowym tworem, powstającym z rozkładu resztek roślinnych i zwierzęcych. Jest substancją organiczną (SO) i stanowi 70-80% substancji organicznej gleby, dlatego też przyjmuje się, że SO i próchnica są synonimami. Szerszym określeniem jest materia organiczna (MO), która obejmuje nawozy organiczne, resztki pożniwne i zwierzęce oraz produkty działalności życiowej mikroorganizmów. Budowa chemiczna próchnicy nie jest do końca poznana, ze względu…

Woda w roślinie odgrywa szereg ról – jest substratem, składnikiem i nośnikiem. Stanowi w roślinach aż 80%, pozostałe 20% to sucha masa. Deficyt wody należy do najczęściej występującego stresu na jaki są narażone rośliny. Susza uznawana jest za główny czynnik wpływający na ograniczenie produktywności roślin uprawnych, na całym świecie tylko 45% gleb dostaje dostateczną ilość wody w okresie wegetacji. Jak sobie zatem radzić z brakiem wody w latach suchych? Definicja suszy zakłada cztery kategorie: susza meteorologiczna, hydrologiczna, rolnicza, ekonomiczna, ukazując złożoność zjawiska. Deficyt wody jest problemem, który wpływa na każdą część organizacji rośliny –  komórki, tkanki i całą…