Zawartość Mg w glebach uprawnych waha się w szerokim zakresie od 0,05% do 0,5%, taka ilość jest niewystarczająca do zachowania prawidłowych procesów fizjologicznych, jakie zachodzą w roślinach. Magnez, jest określany mianem pierwiastka życia, nie tylko jest niezbędny dla świata flory, jest także niezbędnym składnikiem mineralnym dla ludzi oraz zwierząt. Ale co się dzieje, kiedy roślina ma go za dużo? Czy można przenawozić magnezem? Magnez jest pierwiastkiem drugorzędnym, ale o pierwszorzędnej roli. Bez niego roślina nie produkuje chlorofilu, a bez niego nie może przebiegać fotosynteza. Jest procesem biochemicznym, w którym roślina wytwarza energię niezbędną do życia, przerabiając materię nieorganiczną (przy udziale światła) na tlen oraz cząsteczkę glukozy…

Woda w roślinie odgrywa szereg ról – jest substratem, składnikiem i nośnikiem. Stanowi w roślinach aż 80%, pozostałe 20% to sucha masa. Deficyt wody należy do najczęściej występującego stresu na jaki są narażone rośliny. Susza uznawana jest za główny czynnik wpływający na ograniczenie produktywności roślin uprawnych, na całym świecie tylko 45% gleb dostaje dostateczną ilość wody w okresie wegetacji. Jak sobie zatem radzić z brakiem wody w latach suchych? Definicja suszy zakłada cztery kategorie: susza meteorologiczna, hydrologiczna, rolnicza, ekonomiczna, ukazując złożoność zjawiska. Deficyt wody jest problemem, który wpływa na każdą część organizacji rośliny –  komórki, tkanki i całą…

Aby zapewnić roślinom wzrost musimy uzupełniać pierwiastki, pobierane przez nie w trakcie wegetacji. Mikro i makroelementy są niezbędne do życia, dlatego tak ważne jest stałe uzupełnianie ich w nawozach. Każdy ze składników pokarmowych spełnia ważną rolę w plonowaniu, niektóre z nich wspomagają roślinę w walce z suszą. Susza jest głównym czynnikiem ograniczającym prawidłowy rozwój uprawy. Brak opadów atmosferycznych powoduje szereg niepożądanych skutków takich jak przesuszenie gleby, zmniejszenie lub całkowite zahamowanie wzrostu, a w konsekwencji ograniczenie ilości pożywienia dla ludzi i zwierząt. Największe zagrożenia występują w miesiącach letnich czyli w sierpniu i we wrześniu. W Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzonej przez IUNG…

Siarka i magnez są pierwiastkami niezbędnymi roślinie do wzrostu. Wizualne objawy niedoboru obu składników pokarmowych są do siebie zbliżone, objawiają się utratą zielonego koloru liści. Najprostszym i najtańszym źródłem S i Mg jest siarczan magnezu siedmiowodny stosowany do oprysków. Epsonit lub sól angielska, swoją nazwę zawdzięcza przez początkowy sposób produkcji (odparowywanie wody mineralnej niedaleko miejscowości Epsom w Anglii), a nazwę sól gorzka ze względu na swój smak. Siarczan magnezu siedmiowodny (MgSO4*7H2O) jest substancją drobnokrystaliczną, białą, wyglądem przypominającą cukier. Zawiera 16% tlenku magnezu (MgO) oraz 32% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnych w wodzie. Sól gorzka nie posiada zapachu, a po rozpuszczeniu…

Wśród makroelementów niezbędnych roślinie do przeżycia jako pierwszorzędne wyróżnia się azot, fosfor, potas, a jako drugorzędne traktuje się magnez, wapń oraz siarkę. Niestety w nawożeniu roślin uprawnych te drugorzędne mogą zostać pominięte, ze względu na szukanie oszczędności. Jednakże, gdy poznamy funkcje jakie pełnią w fizjologii roślin, na pewno każdy z nas już nigdy nie odpuści nawożenia Mg, Ca oraz S. Z miłości do roślin nie żałuj tych pierwiastków! Magnez – pierwiastek o podwójnej sile, oprócz niezbędnych funkcji życiodajnych (atom centralny w cząsteczce chlorofilu biorący udział w procesie fotosyntezy) magnez ma także działanie podnoszące odczyn gleby. Magnez uruchamiający enzymy odpowiedzialne za wiązanie CO2 nie może…