Ślimaki w diecie człowieka nie odgrywają wielkiej roli, traktowane są jako przysmak, szczególnie we Francji. W niektórych regionach objęte są ochroną oraz wyznaczone zostały terminu ich legalnego zbioru. Prawidłowa hodowla ślimaków jadalnych polega na kilku prostych zasadach oraz zbilansowanej diecie. Jadalne ślimaki lądowe są roślinożercami. Wg badań na 320 gatunków przebadanych zjadają one aż 86%. W gospodarce człowieka, ślimak traktowany jest jako uciążliwy szkodnik upraw, żeruje głównie na roślinach miękkich takich jak sałata, mniszek lekarski, łopian, ale spotkać go można także przy pokrzywie lub roślinach z kolcami, takich jak ostrożeń lub oset. Ślimaki nadżerają także materiały papierowe, w ich…

Wapń jest pierwiastkiem, który w 98% znajduje się w kościach organizmów żywych. Jest niezbędnym składnikiem w metabolizmie komórek oraz w funkcjonowaniu całego organizmu. Występuje w płynach ustrojowych, we włóknach kolagenowych oraz aktywuje enzymy trawienne. Wapń wpływa na mineralizację kości i skorupek jajek oraz na krzepliwość krwi. Bardzo ważne w przygotowywaniu pasz dla zwierząt, jest zachowanie odpowiedniej proporcji kationów do anionów, czyli między Ca2+, Mg2+, Na+ a Cl–, HCO3–, PO43-. Na wchłanianie się wapnia ogromny wpływ ma witamina D3, intensywność mineralizacji zależy także od jej poziomu w organizmie. Niedobór wapnia prowadzi do nadmiernej pobudliwości układu nerwowego, ponieważ jony Ca2+ regulują gospodarkę…

Optymalne żywienie zwierząt gospodarskich jest najważniejszym elementem w regulacji wszystkich układów w organizmie zwierzęcia. Wpływa na rozród, rozwój i wzrost, zdrowie i komfort życia zwierząt. Odpowiednie zadbanie o stan zdrowia i jakość życia zwierzęcia hodowlanego zawsze będzie oddziaływało na skład chemiczny końcowych produktów konsumpcyjnych jakimi są jaja, mleko i mięso, co przekłada się na zdrowie człowieka. Prawidłowe odżywianie zwierząt, prowadzi do odpowiedniego wykorzystywania przez nie składników pokarmowych, obniżenie kosztów produkcji oraz zmniejszenie zagrożenia zanieczyszczenia środowiska. Ciągła dynamika w rozwoju chowu i hodowli zwierząt wymaga od nas ciągłego dokształcania się w zakresie skarmiania i dobierania dawek paszowych. Składniki mineralne, posiadające znaczenie pokarmowe…