Najczęściej spotykaną przyczyną degradacji gruntów rolnych i spadku żyzności gleby, jest spadek odczynu gleby poniżej 4,5. Takie pH jest typowe dla gleb bardzo kwaśnych, a na takich gruntach rośliny rolne nie mogą odpowiednio plonować. Wapnowanie gleb jest zabiegiem, dzięki któremu utrzymamy odpowiednie pH i dostarczymy jonów wapnia. Ale, nasuwają się pytania –  kiedy i jak wapnować glebę, jakie dawki wapna zastosować oraz jaki nawóz wapniowy wybrać? Wapnowanie pola Nadmierne zakwaszenie prowadzi do niskiej przyswajalności nawozów, ogranicza plonowanie roślin oraz obniża ich jakość. Uwzględniony nawóz wapniowy w bilansie nawożenia, to nie tylko wpływ na odczyn. Dodatek…

Próchnica jest magazynem dla składników pokarmowych. Jest czynnikiem, który decyduje o żyzności gleb. Znaczenie dla rolnictwa i środowiska jest ogromne, poprzez swoje cechy fizyko-chemiczne. A jak powstaje? Czy można wyprodukować dobry plon na glebach, w których występuje jej deficyt? Próchnica, inaczej humus glebowy jest bezpostaciowym tworem, powstającym z rozkładu resztek roślinnych i zwierzęcych. Jest substancją organiczną (SO) i stanowi 70-80% substancji organicznej gleby, dlatego też przyjmuje się, że SO i próchnica są synonimami. Szerszym określeniem jest materia organiczna (MO), która obejmuje nawozy organiczne, resztki pożniwne i zwierzęce oraz produkty działalności życiowej mikroorganizmów. Budowa chemiczna próchnicy nie jest do końca poznana, ze względu…

Woda w roślinie odgrywa szereg ról – jest substratem, składnikiem i nośnikiem. Stanowi w roślinach aż 80%, pozostałe 20% to sucha masa. Deficyt wody należy do najczęściej występującego stresu na jaki są narażone rośliny. Susza uznawana jest za główny czynnik wpływający na ograniczenie produktywności roślin uprawnych, na całym świecie tylko 45% gleb dostaje dostateczną ilość wody w okresie wegetacji. Jak sobie zatem radzić z brakiem wody w latach suchych? Definicja suszy zakłada cztery kategorie: susza meteorologiczna, hydrologiczna, rolnicza, ekonomiczna, ukazując złożoność zjawiska. Deficyt wody jest problemem, który wpływa na każdą część organizacji rośliny –  komórki, tkanki i całą…

badanie gleby

Odczyn gleby ma ogromne znaczenie dla roślin rolnych, ponieważ większość z nich nie toleruje kwaśnego podłoża. Oprócz obserwacji wizualnych swoich upraw, warto oddać próbkę gleby do badań i dowiedzieć się, czy zapewniamy odpowiednie pH naszej roślinie. Kwasowość jest podstawową cechą geochemiczną i warunkuje odpowiednią produktywność gleby, którą uprawiamy. Dlatego tak istotne jest zachowanie równowagi w pH gleby, aby uniknąć pecha, czyli strat w plonie. Co to jest odczyn? Odczyn czyli skala pH to określenie, jak aktywne są cząsteczki wody, które mają zdolność oddawania i przyłączania protonów. Cząsteczki wody przyłączają protony z roztworów kwaśnych i oddają z roztworów zasadowych.…

Rolnictwo z roku na rok jest zmuszane to szukania oszczędności, a brak dopłat lub ich opóźnienia, wymagają cięć kosztów w gospodarstwach. Inwestycje w środki ochrony roślin lub w drogie nawozy, nie zawsze idą w parze z zyskiem ze sprzedaży płodów rolnych. Każdy świadomy Rolnik wie, że fundamentem dobrych plonów, jakościowo i ilościowo, jest odpowiednie pH jego gleby. W literaturze można znaleźć zalecenia wapnowania co 4 lata. Doradzanie wapnowania w odstępach czteroletnich, w dobie zwiększonego zużycia nawozów azotowych  nie jest słuszne, a sama inwestycja może być kosztowna. Dlatego zalecamy stosowanie nawozów wapniowych w krótszych odstępach czasu, pamiętając o dostarczeniu jonów Ca2+ niezbędnych do wzrostu zdrowych…

Racjonalna gospodarka składnikami wymaga od nas poznania podstawowych praw i zasad, jakie obowiązują w nawożeniu. Prawidłowe nawożenie uzależnione jest od znajomości zasobności gleby przynajmniej w składniki podstawowe. W połowie XIX wieku powstało jedno z podstawowych praw ekologii klasycznej. Z historii wynika, że autorem jest Carl Sprengel, a Justus von Liebig, któremu przypisuje się autorstwo tej zasady, sprawdził jedynie jej działanie i opublikował wyniki w 1814 roku. Beczka Liebiga jest to prawo minimum, mówiące o wpływie jednego czynnika, który jest w najmniejszej ilości, na rozwój organizmu, a nawet całej populacji. Prawo minimum zakłada idealne warunki do wzrostu rośliny uprawnej, w których wszystkie czynniki znajdują…

Wapnowanie użytków zielonych od lat jest przedmiotem badań naukowych, próbowano wykazać czy wapnowanie ma wpływ na plon ilościowy. Dziś już wiemy, że wapnowanie większym stopniu wpływa na jakość paszy, a nie na ilość, a jakość paszy determinuje zdrowotność naszych zwierząt. Wartość produkowanej paszy wzrasta gdy poprawia się jej skład chemiczny. Optymalne pH gleb łąkowych mieści się w przedziale 4,6-6,5. Niektóre gatunki traw preferują środowisko o odczynie zasadowym, podobnie jak rośliny motylkowe. Celem gospodarowania trwałych użytków zielonych jest wysokowydajna produkcja paszy do skarmiania zwierząt. Wyprodukowane pasze muszą charakteryzować się najwyższymi walorami smakowymi oraz najlepszymi parametrami jakościowymi.…

Uregulowany odczyn gleby ma szczególne znaczenie w gospodarstwach ekologicznych, gdzie głównym źródłem składników pokarmowych dla roślin są zasoby glebowe. Na glebach kwaśnych pobieranie tych składników jest utrudnione, czego skutkiem jest oczywiście słabsze plonowanie roślin. Czy można bezpiecznie i skutecznie uregulować odczyn gleby i pozostać eko? W rolnictwie ekologicznym nadrzędnym celem jest dobra jakość uzyskiwanych plonów, stąd odczyn gleby odgrywa ważną rolę, jego wartość dla prawidłowego wzrostu i plonowania roślin nie powinna być niższa niż 5.6  Poniżej tej wartości, w środowisku kwaśnym, metale ciężkie mogą być w nadmiernych ilościach pobierane i akumulowane w produktach roślinnych, są bowiem…

Zabieg wapnowania wykonuje się po żniwach lub późną jesienią, aby dobrze wymieszać wapno z glebą. W niesprzyjających warunkach pogodowych, niektóre prace w gospodarstwie mogą zostać zaniedbane. Jeśli nie zdążyliśmy wysiać nawozów wapniowych w poprzednim sezonie, możemy wybrać termin wiosenny, który zawsze przyniesie pozytywne efekty. W zespole uprawek przedsiewnych, należy uwzględnić zabieg wapnowania, jeśli gleba ma niskie pH lub jeśli chcemy odżywić rośliny jonami wapnia. W zależności od rodzaju nawozu wapniowego należy wymieszać go z glebą lub pozostawić na powierzchni gruntów ornych. Wiosną, lepiej wybierać szybko działające wapna interwencyjne, najlepiej w formie granulowanej. Szybki efekt odkwaszenia…