Ekoschematy, czyli nowa forma płatności w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, obowiązują już od 1 stycznia 2023 roku. Choć może się wydawać, że to koniec dopłat z Unii Europejskiej, zmienia się jedynie ich system, a ekoschematy w rolnictwie to wskazówka do transformacji ekologicznej rolnictwa. Co trzeba wiedzieć o nowym systemie dopłat dla rolników? Odpowiadamy!  …

Od 1 sierpnia rusza nabór wniosków w „Ogólnopolskim programie regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. Aby uzyskać dofinansowanie, należy spełnić kilka warunków, nie bójmy się skorzystać z możliwości pozyskania środków, poniżej odpowiedzi na najważniejsze pytania. Kto może się ubiegać o dofinansowanie i w jakim województwie? Program jest realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Krajową Stacją Chemiczno-Rolniczą, obejmuje wszystkie województwa. Ubiegać się o środki mogą posiadacze użytków rolnych o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha. Jakie wapno trzeba kupić? wapno nawozowe odpowiadające typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r.…

Wapna nawozowe oprócz głównych składników jakimi są wapń oraz magnez (w różnych formach chemicznych), posiadają także dodatkowe składniki. Wapna powstają ze skał, które powstawały w wyniku nagromadzenia się węglanowych szczątków roślin oraz zwierząt. Wapnienie w zależności od domieszek przyjmują ich kolor, który nie wpływa na jakość chemiczną produktu końcowego jakim jest nawóz. Skały węglanowe tworzą grupę skał, w których skład wchodzi 50% wagowych minerałów węglanowych. W skałach tych znajdziemy głównie minerały kalcyt, dolomit oraz aragonit (rombowa odmiana kalcytu), który szybko przekrystalizuje się w kalcyt. W węglanie wapnia znajdziemy głównie kalcyt, a w dolomicie minerał o tej samej nazwie – dolomit.…

Na stan zakwaszenia gleb, w dużym stopniu ma wpływ działalność człowieka. Powinniśmy wziąć za to zjawisko odpowiedzialność i przyczynić się do przywrócenia odpowiedniego pH gleb, z których korzystamy. Program rekultywacyjnego wapnowania gleb, ma za zadanie podnieść w krótkim odstępie czasu odczyn gleb, najbardziej narażonych na ograniczenie swoich funkcji, czyli gleb o odczynie niższym niż 4,8. W latach silnej eksploatacji gleb przy braku wapnowania i utracie substancji organicznej, pola uprawne mogły zostać skrajnie wyjałowione. Takie gleby są ciężkie w uprawach, tracą swoje funkcje, są nieodpowiednim środowiskiem dla mikroorganizmów glebowych. Wysokie dawki azotu, brak odsiarczania spalin w latach ubiegłych oraz nie posiadanie wiedzy…

Sezon na stosowanie nawozów wapniowych już w pełni, Śląska Izba Rolnicza wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach udzielają wsparcia finansowego do wapnowania regeneracyjnego gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych. Aby otrzymać dopłatę do wapnowania w 2018 roku na terenie województwa śląskiego, należy spełnić kilka warunków. Pierwszym krokiem do otrzymania pieniędzy na nawóz wapniowy jest zlecenie badania gleby pod kątem pH. Analizy laboratoryjne przeprowadzają Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze oraz Laboratoria PCA, czyli placówki, które posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie badań właściwości fizycznych i chemicznych gleby. Po otrzymaniu zaleceń nawozowych (badania takie są ważne przez cztery lata…