Staffs

Anna Danylczenko

Prezes firmy

Zbigniew Wąsaty

Wiceprezes firmy

Joanna Wytulani

Kierownik Kred i Mączek

Piotr Piątkowski

Z-ca Kierownika Kred i Mączek

Zbigniew Bednarczyk

Kierownik Logistyki

Karolina Foltyn

Kierownik Marketingu

Przemysław Malec

Starszy Doradca Klienta

Dariusz Pasznik

Starszy Doradca Klienta

Marcin Jackiewicz

Starszy Doradca Klienta

Stanisław Bielas

Starszy Doradca Klienta