ŚCIERNISKOWA z NOSTRZYKIEM

Nostrzyk biały + Facelia błękitna

(15 + 6) kg/ha

miedzyplony

Typ mieszanki: mieszanka ścierniskowa, polecana na gleby lekkie (IV – V klasa) o pH powyżej 5,5 z problemami z dostępnością wody

Optymalny termin wysiewu: 15.07 – 30.07

Wysiew: precyzyjny na głębokość 1,5-2,0 cm

Polecana dla: Rzepaku, roślin zbożowych

Plonowanie: 35 – 45 t/ha

Cechy mieszanki:

  • Odporna na okresowe deficyty wodne – nostrzyk wytwarza łodygi o wysokości nawet do 180cm, jego system korzeniowy sięga bardzo głęboko, przystosowując do warunków niskiej wilgotności
  • Udział nostrzyku zapewnia asymilację azotu w niekorzystnych (suchych) warunkach glebwych
  • Wysokie właściwości miododajne mieszanki
  • Biomasa mieszanki (40t) akumuluje: 159 kg N (74 kg N dostępne w I roku), 70 kg P2O5, 250 kg K2O

W celu opracowania indywidualnej oferty zapraszamy do kontaktu 77 441 77 34
lub prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego poniżej.    Administratorem danych osobowych jest TECHMOT sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Konsularnej 1, NIP: 7542836968, REGON: 160050413, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245876, zwana dalej „Administratorem”.