ŚCIERNISKOWA P

Gorczyca biała + Rzodkiew Oleista + Facelia błękitna

(10 + 10 + 4) kg/ha

Typ mieszanki: Ścierniskowa, uprawa na wszystkich typach gleb

Optymalny termin wysiewu: 01 – 15. 08.

Wysiew: na głębokość 1 – 2 cm, należy wysiać w glebę o wysokiej kulturze.

Polecana dla: roślin zbożowych

Plonowanie: 50-60t/ha

Cechy mieszanki:

  • Rzodkiew oleista wytwarza silny palowy system korzeniowy, zmniejszający zwięzłość gleb zbitych o zniszczonej strukturze, jest odporna na deficyt wody
  • Mieszanka osiąga bardzo wysokie tempo przyrostu
  • Polecana w płodozmianach o dużym udziale zbóż (ograniczenie występowania chorób podstawy źdźbła)
  • stwarza dobre warunki do bujnego rozwoju części nadziemnych oraz systemu korzeniowego
  • Polecana do ograniczania występowania mątwika burakowego Heterodera Schachtii.
  • Biomasa mieszanki akumuluje : 210 kg N (83 kg dostępne w I roku), 114 kg P2O5, 383 kg K2O, 31 kg MgO, 137 kg Ca na powierzchni 1 ha

W celu opracowania indywidualnej oferty zapraszamy do kontaktu 77 441 77 34
lub prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego poniżej.    Administratorem danych osobowych jest TECHMOT sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Konsularnej 1, NIP: 7542836968, REGON: 160050413, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245876, zwana dalej „Administratorem”.