ŚCIERNISKOWA NK

Gorczyca biała + Facelia błękitna

(10 + 5) kg/ha

miedzyplony

Typ mieszanki: Ścierniskowa, uprawa na wszystkich typach gleb, polecana na gleby gliniaste

Optymalny termin wysiewu: 25.07 – 15.08

Wysiew: należy wykonać starannie umieszczając nasiona na głębokości 1 – 2 cm, kontakt promieni słonecznych zmniejsza zdolność kiełkowania Facelii błękitnej

Polecana dla: roślin zbożowych

Plonowanie: 43-45t/ha

Cechy mieszanki:

  • Facelia błękitna wymaga starannego siewu, system korzeniowy dobrze przerasta wierzchnie warstwy gleby, stymuluje uwalnianie potasu
  • Gorczyca biała łatwa w uprawie, wymaga dobrego uwilgotnienia w początkowym okresie wzrostu, dobrego zaopatrzenia w azot
  • Bardzo wysokie tempo przyrostu biomasy stwarza wysoką konkurencyjność względem chwastów
  • W uprawach zbożowych ogranicza występowanie chorób podstawy źdźbła
  • Biomasa mieszanki akumuluje : 164 kg N (65 kg N dostępne w I roku), 87 kg P2O5, 284 kg K2O, 25 kg MgO, 110 kg Ca na powierzchni 1 ha.

W celu opracowania indywidualnej oferty zapraszamy do kontaktu 77 441 77 34
lub prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego poniżej.    Administratorem danych osobowych jest TECHMOT sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Konsularnej 1, NIP: 7542836968, REGON: 160050413, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245876, zwana dalej „Administratorem”.