ŚCIERNISKOWA NA SŁABE GLEBY

Len oleisty + Gryka + Nostrzyk biały 

(10 + 15 + 10) kg/ha

GRYKA

Typ mieszanki: Ścierniskowa, polecana na gleby lekkie, odporna na niską wilgotność

Optymalny termin wysiewu: 15.07 – 05.08

Polecana dla: Rzepaku, roślin zbożowych

Plonowanie: 25-30t/ha

Cechy mieszanki:

  • Len kiełkuje efektywnie na stanowiskach suchych, bardzo dokładnie i silnie przerasta glebę, stanowi element podporowy mieszanki
  • Skład gatunkowy przystosowany do niekorzystnych warunków wzrostu, okresowe susze oraz słabsze stanowiska nie wpływają silnie na ograniczenie rozwoju
  • Duży przyrost biomasy przy niskim zużyciu wody, na glebach o niskiej retencji wodnej
  • Nostrzyk wytwarza głęboki palowy system korzeniowy, zbliżony do lucerny, jest odporny na niekorzystne warunki wilgotnościowe, jako roślina bobowata wykazuje zdolności do asymilacji azotu atmosferycznego
  • Biomasa mieszanki akumuluje (przy plonie 27t/ha): 130 kg N, 60 kg P2O5, 200 kg K2O na 1 ha.

W celu opracowania indywidualnej oferty zapraszamy do kontaktu 77 441 77 34
lub prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego poniżej.    Administratorem danych osobowych jest TECHMOT sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Konsularnej 1, NIP: 7542836968, REGON: 160050413, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245876, zwana dalej „Administratorem”.