ŚCIERNISKOWA K

Słonecznik + Rzodkiew oleista + Gorczyca biała

(10 + 10 + 5) kg/ha

Typ mieszanki: ścierniskowa, uprawa na wszystkich typach gleb, na gleby wapienne, okresowo suche

Optymalny termin wysiewu: 25.07 – 15.08.

Polecana dla: roślin zbożowych

Plonowanie: 48-50t/ha

Cechy mieszanki:

  • Polecana przed uprawą zbożowych, okopowych, warzyw
  • Słonecznik pełni funkcję rośliny podporowej, o sytstemie korzeniowym bardzo silnie rozbudowanym w poszkuiwaniu wodu, wiąże fosfor na glebach wapiennych
  • Wykazuje wysokie działanie fitosanitarne
  • Zróżnicowanie przestrzenne systemu korzeniowego na różnych głębokościach, rozluźnia gleby zwięzłe i zbite, działając strukturotwórczo (uwaga – palowy system korzeniowy rzodkwi sięga do głębokości nawet 1,80 m!
  • Ograniczenie populacji mątwika burakowego Heterodera Schachtii nawet o 35%
  • Biomasa mieszanki akumuluje :  200 kg N (73 kg N dostępne w I roku), 105 kg P2O5, 380 kg K2O, 30 kg MgO, 125 kg Ca.

W celu opracowania indywidualnej oferty zapraszamy do kontaktu 77 441 77 34
lub prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego poniżej.    Administratorem danych osobowych jest TECHMOT sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Konsularnej 1, NIP: 7542836968, REGON: 160050413, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245876, zwana dalej „Administratorem”.