ŚCIERNISKOWA BOBOWATA NK

Łubin żółty + Łubin wąskolistny + Owies

(40 + 60 + 100 kg/ha)

miedzyplony

Typ mieszanki: Ścierniskowa, polecana na gleby lekkie, tolerancyjna na stanowiskach zakwaszone o pH 4,5.

Optymalny termin wysiewu: 15.07 – 05.08

Polecana dla: Rzepaku, roślin zbożowych

Plonowanie: 30 – 45 t/ha

Cechy mieszanki:

  • Duży zasięg systemu korzeniowego bobowatych umożliwia pobieranie składników z głębszych warstw, składników o mniejszej rozpuszczalności
  • Wykazuje działanie fitosanitarne w płodozmianie (owies)
  • Wysoki potencjał asymilacji azotu atmosferycznego
  • Biomasa mieszanki  (40t) akumuluje: 187 kg N (85 kg N dostępne w I roku), 70 kg P2O5, 240 kg K2O

W celu opracowania indywidualnej oferty zapraszamy do kontaktu 77 441 77 34
lub prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego poniżej.
    Administratorem danych osobowych jest TECHMOT sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Konsularnej 1, NIP: 7542836968, REGON: 160050413, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245876, zwana dalej „Administratorem”.