OZIMA N

Żyto ozime + Wyka kosmata

(80 + 60) kg/ha

WYKA

Typ mieszanki: ozima lub ścierniskowa, uprawa na wszystkich typach gleb

Optymalny termin wysiewu: 10-20.09 lub 15-31.07 (na międzyplon ścierniskowy)

Polecana dla: Rzepaku

Plonowanie: 25-30t/ha

Cechy mieszanki:

  • Palowy system korzeniowy wyki efektywnie penetruje glebę oraz pobiera składniki z głębszych warstw
  • Wysoka konkurencyjność łanu skutecznie hamuje rozwój chwastów – kiełkowanie i wzrost
  • Gęsty system korzeniowy utrwala strukturę agregatową gleby
  • Asymilacja azot na poziomie 100kg/ha dzięki symbiozie z bakteriami brodawkowatymi
  • Biomasa mieszanki  akumuluje: 160 kg N (74 kg N dostępne w I roku) 62 kg P2O5, 192 K2O na powierzchni 1 ha.

W celu opracowania indywidualnej oferty zapraszamy do kontaktu 77 441 77 34
lub prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego poniżej.    Administratorem danych osobowych jest TECHMOT sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Konsularnej 1, NIP: 7542836968, REGON: 160050413, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245876, zwana dalej „Administratorem”.