Caltech Life
Naturalny węglan wapnia (CaCO₃) zawierający mikroorganizmy

Caltech life to wysoce reaktywny granulowany nawóz wapniowy (zawartość wapnia wynosi 50% CaO) o reaktywności do 100%, wzbogacony o bakterie z rodziny Bacillus w ilości 10⁶ ∙ g⁻¹ . Bakterie Bacillus spp. występują w formie przetrwalnikowej, która umożliwia im odpoczynek w warunkach niesprzyjających rozwojowi: susza, niekorzystne pH gleby, promieniowanie UV, niska i wysoka temperatura. Więcej informacji

Nawóz wapniowy z bakteriami

SKŁAD

Bacillus subtilis

 • Wytwarza fitohormony (auksyny), które zwiększają wielkość i aktywność systemu korzeniowego
 • Zdolność do rozkładu fitynianów – organicznych związków fosforu

Bacillus licheniformis

 • Biostymulacja produkcji fitohormonów, przyspieszenie wzrostu i zwiększenie plonów

Bacillus amyloliquefciens

 • Zwiększa tolerancję korzeni na stres abiotyczny, zasolenie
 • Ogranicza występowanie niektórych patogenów korzeni roślin: Ralstonia solanacearum, Rhizoctonia solani, Pythium, Alternaria tenuissima, Fusarium

KORZYŚCI

 • Korzystnie wpływa na właściwości fizyczne i strukturę gleby
 • Zwiększa stopień odkwaszania gleby
 • Bakterie bacillus tworzą korzystne środowisko dla rozwoju azotobakterii
 • Wspomaga proces zwiększania dostępności wytrąconych fosforanów trójwapniowych
 • Przyspiesza proces tworzenia próchnicy (bakterie zwiększają tempo mineralizacji wapnia niezbędnego do procesu humifikacji)
 • Ogranicza rozwój organizmów patogenicznych w ryzosferze

DAWKOWANIE

 • Dawka podstawowa wynosi od 250 do 500 kg / ha przedsiewnie (w kompleksie uprawek pożniwnych lub przedsiewnych) lub pogłównie
 • Na glebę mozaikową o niskim pH zaleca się dawkę od 500 do 1000 kg/ha
 • Nawóz należy rozsypać na powierzchni pola za pomocą dostępnych rozsiewaczy
 • Może być stosowany przez cały rok, w zależności od potrzeb, organizacji prac polowych i zabiegów agrotechnicznych
 • Najlepiej stosować od wiosny do jesieni, z wyłączeniem okresów przymrozków i zalegania pokrywy śnieżnej

Bacillus VIP
Mikroorganizmy probiotyczne w płynie

Bakterie Bacillus w płynie.  Bacillus spp. występują w formie przetrwalnikowej, która umożliwia im odpoczynek w warunkach niesprzyjających rozwojowi: susza, niekorzystne pH gleby, promieniowanie UV, niska i wysoka temperatura.

SKŁAD

Bacillus subtilis

 • Wytwarza fitohormony (auksyny), które zwiększają wielkość i aktywność systemu korzeniowego
 • Zdolność do rozkładu fitynianów – organicznych związków fosforu

Bacillus licheniformis

 • Biostymulacja produkcji fitohormonów, przyspieszenie wzrostu i zwiększenie plonów

Bacillus amyloliquefciens

 • Zwiększa tolerancję korzeni na stres abiotyczny, zasolenie
 • Ogranicza występowanie niektórych patogenów korzeni roślin: Ralstonia solanacearum, Rhizoctonia solani, Pythium, Alternaria tenuissima, Fusarium

KORZYŚCI

 • Korzystnie wpływa na właściwości fizyczne i strukturę gleby
 • Zwiększa stopień odkwaszania gleby
 • Bakterie bacillus tworzą korzystne środowisko dla rozwoju azotobakterii
 • Wspomaga proces zwiększania dostępności wytrąconych fosforanów trójwapniowych
 • Przyspiesza proces tworzenia próchnicy (bakterie zwiększają tempo mineralizacji wapnia niezbędnego do procesu humifikacji)
 • Ogranicza rozwój organizmów patogenicznych w ryzosferze

DAWKOWANIE

 • od wczesnej wiosny (min. temperatura gleby od 8°C) do późnej jesieni
 • 1 do 2 zabiegów w sezonie
 • 2 l/ha na 250 l wody
 • można stosować jako komponent nawozu fosforowego- przyspiesza uwalnianie fosforanów w glebie i zwiększa ich stężenie nawet o 200%.

Preparat można łączyć z wybranymi chelatami, herbicydami i fungicydami. Szczegółowych informacji udzielimy podczas rozmowy

Bactofos
Mikroorganizmy probiotyczne w płynie

Ekologiczny preparat wspomagający nawożenie roślin uprawnych.

Bakterie w naturalny sposób stymulują aktywność biologiczną gleby, uwalniając łatwo przyswajalne fosforany, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju roślin, wspomagają ich prawidłowe ukorzenianie.

SKŁAD

Bacillus megaterium

 • Wytwarza kwasy organiczne (glukonowy, mlekowy, octowy i bursztynowy), powodujące rozpuszczanie nierozpuszczalnych nieorganicznych związków fosforanowych
 • Wzrost aktywności fosfatazy kwaśnej, powoduje mineralizację materii organicznej zawierającej fosfor
 • Źródło fitohormonów, witamin z grupy B i związków przeciwgrzybiczych

KORZYŚCI

 • zwiększa plony
 • poprawia ukorzenienie roślin
 • zwiększa żyzność gleby
 • zmniejsza koszty nawożenia
 • jest naturalny i bezpieczny dla środowiska

DAWKOWANIE

 • Dawka podstawowa wynosi od 250 do 500 kg / ha przedsiewnie (w kompleksie uprawek pożniwnych lub przedsiewnych) lub pogłównie
 • Na glebę mozaikową o niskim pH zaleca się dawkę od 500 do 1000 kg/ha
 • Nawóz należy rozsypać na powierzchni pola za pomocą dostępnych rozsiewaczy
 • Może być stosowany przez cały rok, w zależności od potrzeb, organizacji prac polowych i zabiegów agrotechnicznych
 • Najlepiej stosować od wiosny do jesieni, z wyłączeniem okresów przymrozków i zalegania pokrywy śnieżnej

Azoto VIP
Mikroorganizmy probiotyczne w płynie

Naturalny środek mikrobiologiczny zawierający kompleks bakterii wiążących azot, które aktywują naturalny ekosystem do wiązania azotu z powietrza i uwalniania go w formie dostępnej dla roślin w całym cyklu wzrostu.

SKŁAD

Kompleks żywych bakterii Paenibacillus polymyxa, Nitobacter chroococcum, organiczna melasa z trzciny cukrowej, woda.

KORZYŚCI

 • Asymiluje azot atmosferyczny jako dodatkowe źródło azotu 15 – 30 kg/ha
 • Stymuluje potencjał plonowania przy okresowych niedoborach azotu
 • Ułatwia ukorzenianie się kiełkujących nasion, poprawiając ich głęboki rozwój
 • Zwiększa wigor oraz efektywne wykorzystanie wody i składników pokarmowych

DAWKOWANIE

Zboża ozime, rzepak ozimy: jesienią w glebie przed siewem lub dolistnie po siewie, albo wczesną wiosną po ruszeniu wegetacji lub w czasie bujnego wzrostu

Zboża jare, kukurydza, buraki cukrowe, ziemniaki: wiosną w glebie przed siewem lub dolistnie w okresie intensywnego wzrostu.

Warzywa: nawożenie pogłówne przed siewem lub w okresie wegetacji

 • 2 l/ha na 200-300 l wody
 • Nawożenie pogłówne lub oprysk dolistny. Od wczesnej wiosny (min. temp. gleby 8°C) do późnej jesieni.
 • 1-2 opryski w sezonie. Unikać oprysków w miejscach silnie nasłonecznionych.
 • Nie można łączyć ze środkami ochrony roślin
 • Zachować 1 tydzień odstępu przed i po zabiegu fungicydowym
 • Można łączyć z nawożeniem dolistnym

Słomer
Bakterie do rozkładu słomy w płynie

Koncentrat szczepów bakterii, których zadaniem jest przede wszystkim intensywny rozkład słomy i resztek pożniwnych oraz odbudowa próchnicy. Unikalna kompozycja specjalnie dobranych konsorcjum szczepów bakterii, polega na jej bioróżnorodności i synergicznym ich połączeniu, dzięki temu przystosowana jest do radzenia sobie w ekstremalnych warunkach.

SKŁAD

Naturalny kompleks żywych kultur bakterii; Bacillus, bakterii kwasu mlekowego, ekologiczna melasa z trzciny cukrowej, woda rewitalizowana.

Rodzaje bakterii w preparacie: Bacillus subtillis, Bacillus coagulans, Bacillus polymyxa, Bacillus megaterium, Bacillus licheniformis, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei, Lactobacillus acidophilus, Lactobacilus rhamnosus, Bifidobakterium animalis, Bifidobakterium breve.

KORZYŚCI

 • słoma jest szybko rozłożona bez zalegania w glebie,
 • ukierunkowany, specyficzny metabolizm silnych szczepów bakterii przekształca masę organiczną w żyzną i zdrową glebę,
 • następuje szybsza odbudowa próchnicy oraz lepsze magazynowanie wody,
 • tworzy się lepsza dostępność i przyswajalność składników pokarmowych przez rośliny,
 • bardzo szybko pod wpływem mikroorganizmów zmienia się struktura gleby, w wyniku czego ułatwiona jest uprawa, łatwiejszy transport powietrza i wody.

DAWKOWANIE

 • 2 litry na hektar, rozcieńczone w 250-300 litrów wody.
 • Preparat stosować w dni pochmurne, w czasie lub po deszczu, wcześnie rano lub wieczorem.
 • Słomer stosuje się na słomę po żniwach, jako oprysk, później trzeba wymieszać z glebą.

Bacto Fungi Stop
Mikroorganizmy probiotyczne w płynie

Produkt eliminuje lub znacząco ogranicza rozwój fitopatogenów grzybowych. Przeznaczony jest do typowych upraw rolniczych. Posiada certyfikat ekologiczny wydany przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa. Jest naturalny i bezpieczny dla środowiska.

SKŁAD

Ekologiczny preparat mikrobiologiczny zawierający dwa gatunki bakterii z rodzaju Bacillus (B. amyloliquefaciens DW1A i B. subtilis DW2S)

KORZYŚCI

Poprzez konkurencję i wydzielanie metabolitów ograniczają rozwój patogenów grzybowych roślin, takich jak:Alternaria alternata, Botrytis cinerea, Fusarium culmorum, Fusarium oxysporum, Fusarium solani, Penicillium verrucosum, a także Alternaria brassicae, Alternaria dauci, Alternaria radicina, Alternaria solani, Botrytis alli, Cercospora apii, Cercospora beticola, Colletotrichum acutatum, Colletotrichum coccoides, Phytophthora infestans, Phoma lingam, Sclerotinia sclerotiorum i Verticillium sp.

DAWKOWANIE

Produkt należy stosować głównie jako środek zapobiegawczy, wstrzykując ciecz do gleby wokół bryły korzeniowej lub spryskując powierzchnię liści.

Aplikacja do gleby: Rozpuścić 1 l preparatu w 500 – 1000 l wody bez chloru i opryskać powierzchnię 1 ha.

Opryskiwanie powierzchni liści: 1 l preparatu rozpuścić w 100-150 l wody bez chloru. Opryskiwać w dawce umożliwiającej równomierne pokrycie całej rośliny. Ciecz roboczą zużyć w ciągu kilku godzin.

Preparat można łączyć z wybranymi chelatami, herbicydami i fungicydami. Szczegółowych informacji udzielimy podczas rozmowy

Chcesz poznać szczegóły?

Zapraszamy do kontaktu z naszym Doradcą 77 441 77 34