Odsiarczanie spalin to ważny czynnik chroniący środowisko. Proces odsiarczania spalin doprowadził jednak do poważnego zubożenia gleb w siarkę. Zapotrzebowanie na siarkę rośnie z roku na rok, a jej niedobór daje się odczuć w postaci chorób i wzmożonego braku odporności na suszę w uprawach rzepaku, kukurydzy i zbóż. Zakwaszenie gleb jest w dużej części wynikiem działalności człowieka (np. wysoko rozwinięty przemysł, wymagający spalania paliw kopalnianych), powoduje to wzrost obecności szkodliwych jonów wodorowych i glinu w roztworze glebowym. Dwutlenek siarki należy do gazów cieplarnianych, a jego nadmierna emisja do atmosfery przyczynia się do kwaśnych opadów deszczu, co niesie za sobą obniżanie się pH gleby…

Temat wapnowania jest jednym z gorętszych wątków każdego lata, mimo tego, że nadal spora część producentów rolnych nawozy wapniowe bierze pod uwagę, gdy już naprawdę musi lub gdy finanse pozwalają na ich użycie. Tymczasem taka polityka służy podwójnej utracie gotówki: raz w postaci ogólnie słabszego plonu a dwa w ograniczonej przyswajalności innych, droższych nawozów. Warto zrozumieć o co chodzi w wapnowaniu, aby mądrze decydować co i w jakiej kolejności zastosować. Zakwaszenie gleb to naturalny proces uwalniania się jonów wodorowych poprzez zjawiska, które zachodzą w glebie. Należy do nich mineralizacja materii organicznej oraz wymywanie kationów zasadowych. Do zakwaszenia podłoża…

Wśród makroelementów niezbędnych roślinie do przeżycia jako pierwszorzędne wyróżnia się azot, fosfor, potas, a jako drugorzędne traktuje się magnez, wapń oraz siarkę. Niestety w nawożeniu roślin uprawnych te drugorzędne mogą zostać pominięte, ze względu na szukanie oszczędności. Jednakże, gdy poznamy funkcje jakie pełnią w fizjologii roślin, na pewno każdy z nas już nigdy nie odpuści nawożenia Mg, Ca oraz S. Z miłości do roślin nie żałuj tych pierwiastków! Magnez – pierwiastek o podwójnej sile, oprócz niezbędnych funkcji życiodajnych (atom centralny w cząsteczce chlorofilu biorący udział w procesie fotosyntezy) magnez ma także działanie podnoszące odczyn gleby. Magnez uruchamiający enzymy odpowiedzialne…