Zastosowania węglanu wapnia

Węglan wapnia jest powszechnie występującą substancją w środowisku mającą szerokie zastosowanie. W zależności od składu i parametrów jakościowych węglan wapnia jest wykorzystywany w przemyśle, budownictwie, medycynie czy rolnictwie. CaCO3 stosowane w każdej gałęzi gospodarki poddawane jest badaniom i certyfikacji, aby produkt końcowy był jak najlepszej jakości.

Najważniejszymi przedstawicielami skał chemicznych i organicznych są skały węglanowe.

Skały te oraz wapienie powstały na skutek gromadzenia się węglanowych szczątków zwierząt oraz roślin na dnie zbiorników morskich lub śródlądowych. Powstanie węglanów, to także skutek wytrącania się węglanu wapnia z roztworów wodnych. Następnie w procesie diagenezy przekształca się w zwięzłą skałę. Węglany w zależności od domieszek przyjmują ich kolor, czyste wapienie są białe, ale także mogą występować szare, żółte, kremowe, różowe oraz czarne. Skały węglanowe w swoim składzie mają 50% wagowych minerałów węglanowych. Minerały jakie je tworzą to kalcyt, dolomit oraz aragonit. Węglan wapnia tworzy głównie kalcyt, mogą też się w nim znaleźć śladowa ilość minerałów ilastych, kwarcu oraz związków żelaza.

Węglan wapnia jest wykorzystywany jako kreda pastewna stosowana w skarmianiu zwierząt, jest naturalną skałą pochodzenia osadowego. 90% składu stanowi CaCO3, w przyrodzie nie występuje w postaci czystej i pozostałe 10% stanowią domieszki takie jak węglan magnezu, minerały ilaste, tlenki glinu, tlenki żelaza oraz kwarc. W węglanie wapnia mogą występować pierwiastki takie jak magnez, żelazo, kadm i ołów. Węglan do skarmiania zwierząt nie może posiadać ich więcej niż jest to ujęte w ustawie i w normie  PN-R-64802: 1996 r.

 

Inne zastosowania węglanu wapnia

  • w podziemnych wyrobiskach górniczych jako pył wapienny przeciwwybuchowy
  • w energetyce do mokrego odsiarczania spalin
  • w rolnictwie ekologicznym i konwencjonalnym jako nawóz
  • w przemyśle spożywczym jest dodatkiem o numerze E107, stosowany jako biały barwnik oraz utwardzacz
  • w kosmetyce – utwardzacz do pudrów
  • w budownictwie do otrzymywania wapna palonego oraz jako kamień budowlany
  • wykorzystywany także do produkcji farb
  • w farmacji występuje w tabletkach z witaminami
  • w technologii oczyszczania wody wykorzystywany do wzrostu zasadowości wody oraz wiązania CO2
  • w stawach hodowlanych do nawożenia gleb dennych.

Opracowanie: Agata Żmuda

 

Na podstawie:

Podręcznik dla studentów. 1999. (red. Zawadzki S.) Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.

Innym przydały się również

Rekultywacyjne wapnowanie gleb

Na stan zakwaszenia gleb, w dużym stopniu ma wpływ działalność człowieka. Powinniśmy wziąć za to zjawisko odpowiedzialność i przyczynić się do przywrócenia odpowiedniego pH gleb, z których korzystamy. Program rekultywacyjnego wapnowania gleb, ma za zadanie podnieść w krótkim odstępie czasu odczyn gleb, najbardziej narażonych na ograniczenie swoich funkcji, czyli gleb o odczynie niższym niż 4,8.

Co powoduje zakwaszenie gleby?

Rzadko zadajemy sobie to pytanie. A warto! Wiedza w pigułce tylko u nas. Tomek krótko opowiada o tym dlaczego większość gleb w Polsce ma kwaśny odczyn, i o tym jak nasza działalność wpływa na tą sytuację. Zapraszamy.  

Po co wapno na pole?

Czemu wapnowanie to podstawowy zabieg? Pomijanie jego to wielki błąd- najważniejsze fakty w 3min. opowiada Ania.   Dlaczego wapnowanie to podstawa żyzności gleby, utrzymania wilgoci, przyswajania nawozów mineralnych, top 2 wielkości plonów? Nie pomiń tego odcinka!