Nie daj się zrobić w konia!

Czym się kierować przy zakupie wapna? Obietnicami zwyżki plonu czy może atestami wydanymi przez niezależne jednostki badawcze? Mając wolny rynek, możemy natrafić na nieuczciwe zagrywki, jak temu zapobiec? Radzimy jak czytać etykiety, ulotki i między wierszami, aby nie dać się zrobić w konia. Czy znasz przysłowie „nie wszystko złoto co się świeci”? To dobrze, od razu zrozumiesz, że „nie wszystko kreda, co kredą nazywają”.

 

Wapnowanie to temat rzeka, ale jedno jest pewne – jest fundamentem uprawy.

Duże inwestycje w drogie nawozy czy środki ochrony roślin nie przyniosą spodziewanego efektu, jeżeli gleba nie będzie miała uregulowanego odczynu. Przy niskim pH bakterie tracą swoją żywotność i nie spełniają swoich ról. Kwaśny odczyn gleby blokuje pobieranie pozostałych składników pokarmowych (takich jak N, P, K czy mikroelementów), narażając Twoje rośliny na głodowanie! Można by pomyśleć, że wapno to wapno i nie ma znaczenia, jakie kupię. Jednakże łatwo można natknąć się na nieuczciwe zagrania tracąc plon, czas i pieniądze. Różnice pomiędzy nawozami wapniowymi mogą być znaczące, a efekt wydłużony w czasie lub nieadekwatny do zapłaconej ceny. Pamiętaj! Masz prawo żądać od swojego dostawcy nawozów niezależnych atestów i certyfikatów wydawanych przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze, a jak przebrnąć przez informację, wybrać to co najlepsze i nie dać się zwariować radzi Pogotowie nawozowe:

  • Co to jest kreda?

Kreda jest to węglan wapnia, czyli miękka kopalina pochodzenia naturalnego, tylko odmiany 06a, 07a, 08a oraz 09a są prawdziwymi kredami, jeżeli spotkasz się z kredą o odmianie 04 lub 05, to pamiętaj, że jest to węglan wapnia pochodzący z przerobu skał wapiennych. Kreda określa zarówno okres, z którego pochodzi złoże, jak i charakterystyczną dla niej budowę cząsteczek wapnia. Cząsteczki te mają budowę amorficzną, są bardziej miękkie od cząsteczek węglanu wapnia pochodzącego z mielonej skały, dlatego wykazują szybszą moc odkwaszania. W obu przypadkach węglany mają zbliżony wygląd, dlatego tak łatwo można sprzedać węglan wapnia (mieloną skałę) jako kredę. Ale należy wiedzieć, że między nimi jest różnica w budowie porowatej, kreda posiada większą powierzchnię styku wapnia z roztworem glebowym, dając nam szybsze podniesienie odczynu gleby. Nie jest też ważne, jaki ma kolor, tylko skład chemiczny, białe nie oznacza więc lepsze.

  • Czym są skały węglanowe?

Węglan wapnia i węglan magnezu są skałami osadowymi, występują na lądach, morzach i oceanach. Powstały na skutek transportu i osadzania różnego rodzaju zwietrzelin skał pochodzenia organicznego i nieorganicznego, z działalności organizmów na powierzchni ziemi oraz z wytrącania się różnych produktów ze zbiorników wodnych. Do grupy skał węglanowych zalicza się te osady, które w składzie posiadają min. 50 % wagowych minerałów węglanowych. W dolomicie podstawowym minerałem jest dolomit, a w węglanie wapnia kalcyt. Kreda także zaliczana jest do skał węglanowych. W zależności od domieszek węglany przyjmują ich kolor. W przypadku dolomitów przybierają one barwy: białą, szarą, żółtawą, brunatną aż do prawie czarnej. Typ wapna nawozowego nie zawierającego magnezu pochodzący z przerobu skał wapiennych (czyli węglan wapnia) znajduje się w odmianie 04 i 05. Typ wapna nawozowego zawierającego magnez pochodzący z przerobu skał wapiennych (czyli dolomit) znajduje się w odmianie od 03 do 07.

  • Co to jest granula, a co to jest kruszywo?

Pojęcie granula, granulacja i granulowanie odnosi się do procesu tworzenia drobnych ziaren konkretnej substancji. Do granulacji materiału trzeba użyć lepiszcza, aby sproszkowane substancje połączyły się tworząc granulę. Kruszywo naturalne, powstaje na skutek kruszenia, mielenia i przesiewania materiału, czyli wydobytej skały, przez sita o odpowiednim rozmiarze oczek. Potocznie tlenki nazywa się tlenkami granulowanymi, ale prawidłowo powinno się je nazywać tlenkami kruszonymi lub odsianymi,  doprowadzonymi do odpowiedniej frakcji.

  • Co to jest „wapno”?

„Wapno” odnosi się do produktów wapiennych i obejmuje wapno niegaszone oraz wapno gaszone. Wapno niegaszone lub palone to tlenek wapnia (CaO). Wapnem gaszonym nazywa się wodorotlenek wapnia (Ca(OH)2). Proces wytwarzania wapna polega na wypalaniu węglanu wapnia lub węglanu magnezu, aby usunąć dwutlenek węgla i uzyskać tlenek na drodze reakcji (CaCO3 -> CaO + CO2). Wypalenie materiału jest bardzo energochłonne, dlatego ceny za tlenki są zdecydowanie wyższe niż za węglany, które nie są poddawane obróbce termicznej. Przed zmagazynowaniem tlenek wapnia lub tlenek magnezu poddaje się kruszeniu, mieleniu i/lub przesiewaniu.

 

 

Opracowanie: Agata Żmuda

Na podstawie:

https://ippc.mos.gov.pl/ippc/custom/Cementownie_2010(1).pdf

Podręcznik dla studentów. 1999. (red. Zawadzki S.) Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.

Innym przydały się również

Rekultywacyjne wapnowanie gleb

Na stan zakwaszenia gleb, w dużym stopniu ma wpływ działalność człowieka. Powinniśmy wziąć za to zjawisko odpowiedzialność i przyczynić się do przywrócenia odpowiedniego pH gleb, z których korzystamy. Program rekultywacyjnego wapnowania gleb, ma za zadanie podnieść w krótkim odstępie czasu odczyn gleb, najbardziej narażonych na ograniczenie swoich funkcji, czyli gleb o odczynie niższym niż 4,8.

Co powoduje zakwaszenie gleby?

Rzadko zadajemy sobie to pytanie. A warto! Wiedza w pigułce tylko u nas. Tomek krótko opowiada o tym dlaczego większość gleb w Polsce ma kwaśny odczyn, i o tym jak nasza działalność wpływa na tą sytuację. Zapraszamy.  

Po co wapno na pole?

Czemu wapnowanie to podstawowy zabieg? Pomijanie jego to wielki błąd- najważniejsze fakty w 3min. opowiada Ania.   Dlaczego wapnowanie to podstawa żyzności gleby, utrzymania wilgoci, przyswajania nawozów mineralnych, top 2 wielkości plonów? Nie pomiń tego odcinka!