Czy wapnowanie jest eko?

Uregulowany odczyn gleby ma szczególne znaczenie w gospodarstwach ekologicznych, gdzie głównym źródłem składników pokarmowych dla roślin są zasoby glebowe. Na glebach kwaśnych pobieranie tych składników jest utrudnione, czego skutkiem jest oczywiście słabsze plonowanie roślin. Czy można bezpiecznie i skutecznie uregulować odczyn gleby i pozostać eko?

W rolnictwie ekologicznym nadrzędnym celem jest dobra jakość uzyskiwanych plonów, stąd odczyn gleby odgrywa ważną rolę, jego wartość dla prawidłowego wzrostu i plonowania roślin nie powinna być niższa niż 5.6  Poniżej tej wartości, w środowisku kwaśnym, metale ciężkie mogą być w nadmiernych ilościach pobierane i akumulowane w produktach roślinnych, są bowiem w tych warunkach łatwo przyswajane przez rośliny, co ograniczyć można właśnie poprzez wapnowanie.

W gospodarstwach ekologicznych do odkwaszania gleb można stosować wyłącznie wapno węglanowe. Wynika to z obowiązującej w rolnictwie ekologicznym zasady zachowania równowagi chemicznej i biologicznej w glebie, a więc wykluczającej stosowanie jakichkolwiek środków i substancji o gwałtownym działaniu.

Warto zwrócić uwagę na rodzaj wybieranego środka wapnującego. Jeśli czas jest dla nas istotny, sięgnąć należy po wapienie wytworzone w młodszych epokach geologicznych, jak jura czy jeszcze młodsza kreda, są one miękkie i porowate co powoduje, że wytworzone z takich złóż nawozy wapniowe cechuje duża rozpuszczalność w środowisku glebowym i szybsze, choć bezpieczne dla rolnictwa ekologicznego działanie. Szukając zbliżonego efektu, użyć można również produktów powstałych ze starszych złóż, ale za to o bardzo dobrym stopniu domielenia materiału.

Przy wyborze produktu uwagę zwrócić należy na zawartość szkodliwych domieszek, takich jak np. sód, chlor, czy metale ciężkie. Kwestię tą regulują odpowiednie normy, które decydują o możliwościach stosowania danego produktu w rolnictwie ekologicznym (wykaz nawozów dopuszczonych do stosowania w gospodarstwach ekologicznych można znaleźć na stronie internetowej IUNG w Puławach). W nawozach wapniowych wytwarzanych z naturalnych kopalin, zawartość domieszek szkodliwych jest jednak z reguły wielokrotnie niższa niż obowiązujące w tym względzie normy.

Zalecane dawki wapna w gospodarstwach ekologicznych:
[wptb id=1046]

Opracowanie A. Danylczenko

Na podstawie:

Fotyma M. (red.) 2006. Nawozy i nawożenie. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa. Państwowy Instytut Badawczy. Puławy

Łabętowicz J., Stępień W., Ocena porównawcza nawozu wapniowego kredowego w stosunku do innych nawozów wapniowych na tle ogólnych kryteriów oceny rolniczej. Katedra Chemii Rolniczej SGGW. Warszawa

Piwowar A. 2011. Wybrane aspekty ekologiczne i ekonomiczne stosowania nawozów mineralnych w gospodarstwach rolnych. Uniwersytet Ekonomiczny. Wrocław

Innym przydały się również

Rekultywacyjne wapnowanie gleb

Na stan zakwaszenia gleb, w dużym stopniu ma wpływ działalność człowieka. Powinniśmy wziąć za to zjawisko odpowiedzialność i przyczynić się do przywrócenia odpowiedniego pH gleb, z których korzystamy. Program rekultywacyjnego wapnowania gleb, ma za zadanie podnieść w krótkim odstępie czasu odczyn gleb, najbardziej narażonych na ograniczenie swoich funkcji, czyli gleb o odczynie niższym niż 4,8.

Co powoduje zakwaszenie gleby?

Rzadko zadajemy sobie to pytanie. A warto! Wiedza w pigułce tylko u nas. Tomek krótko opowiada o tym dlaczego większość gleb w Polsce ma kwaśny odczyn, i o tym jak nasza działalność wpływa na tą sytuację. Zapraszamy.  

Po co wapno na pole?

Czemu wapnowanie to podstawowy zabieg? Pomijanie jego to wielki błąd- najważniejsze fakty w 3min. opowiada Ania.   Dlaczego wapnowanie to podstawa żyzności gleby, utrzymania wilgoci, przyswajania nawozów mineralnych, top 2 wielkości plonów? Nie pomiń tego odcinka!