Co oznaczają typy wapna nawozowego?

Producenci mają obowiązek podać na opakowaniu lub w dokumentacji, odmianę nawozu wapniowego. Odmianę, do jakiej należy nawóz wapniowy można uzyskać w Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych. Po badaniach próbki towaru w laboratorium, informacja będzie zawarta w ateście wydanym przez tę instytucję. Każdy rolnik, który kupuje wapno ma prawo żądać od producenta lub dystrybutora dokumentów potwierdzających przynależenie nawozu do danej odmiany.

Typy wapna nawozowego reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010r. (Dz. U. Nr 183, poz. 1229 z dn. 01.10.2010 r.) w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (załącznik nr 6).

Załącznik określa jaką odmianę powinno mieć wapno nawozowe niezawierające magnezu oraz wapno nawozowe zawierające magnez. Sklasyfikowano w nim nawozy wg stanu fizycznego (kolumna „Inne wymagania”), chemicznego (zawartość składników nawozowych) oraz pochodzenia (źródło). Składniki nawozowe nie mogą być niższe niż wartości podane w dokumencie (Minimalna zawartość składników nawozowych podana w procentach). W załączniku do Rozporządzenia podano także informację sposobu otrzymywania (mielenie, odsiewanie, prażenie, mieszanie) oraz określone zostały podstawowe składniki.

Typy wapien bez magnezu dzieli się wg źródła pochodzenia:

Z przerobu skał wapiennych: odmiany 01 – 05

Z produkcji ubocznej: odmiany 06 – 09

Pochodzenia naturalnego: odmiany 06a – 09a 

Typy wapien z magnezem dzieli się na:

Tlenkowe: odmiany 01 i 02

Węglanowe: odmiany 03 – 07

 

 

opracowanie: Agata Żmuda

Innym przydały się również

Rekultywacyjne wapnowanie gleb

Na stan zakwaszenia gleb, w dużym stopniu ma wpływ działalność człowieka. Powinniśmy wziąć za to zjawisko odpowiedzialność i przyczynić się do przywrócenia odpowiedniego pH gleb, z których korzystamy. Program rekultywacyjnego wapnowania gleb, ma za zadanie podnieść w krótkim odstępie czasu odczyn gleb, najbardziej narażonych na ograniczenie swoich funkcji, czyli gleb o odczynie niższym niż 4,8.

Co powoduje zakwaszenie gleby?

Rzadko zadajemy sobie to pytanie. A warto! Wiedza w pigułce tylko u nas. Tomek krótko opowiada o tym dlaczego większość gleb w Polsce ma kwaśny odczyn, i o tym jak nasza działalność wpływa na tą sytuację. Zapraszamy.  

Po co wapno na pole?

Czemu wapnowanie to podstawowy zabieg? Pomijanie jego to wielki błąd- najważniejsze fakty w 3min. opowiada Ania.   Dlaczego wapnowanie to podstawa żyzności gleby, utrzymania wilgoci, przyswajania nawozów mineralnych, top 2 wielkości plonów? Nie pomiń tego odcinka!