Badanie gleby – konieczność czy zbędny wydatek?

Nawożenie generuje ogromne koszty w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, dlatego tak ważne jest określenie dokładnej dawki nawozów. Koszt zbadania próbki glebowej jest nieporównywalnie niższy do kosztu jaki możemy ponieść przy zakupie nawozów „na oko”.

Aby nawożenie było efektywne niezbędna jest wiedza na temat zasobności gleby w składniki pokarmowe.

Dzięki badaniom gleby rolnik może odpowiednio dobrać rodzaj i dawkę nawozu pod konkretną uprawę. Analizy można dokonać w każdej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Polsce lub w laboratorium posiadającym akredytację. Metodę pobierania próbek określa polska norma PN-R-04031:1997. Jeżeli nie mamy czasu na samodzielne pobranie materiału do badań możemy skorzystać z usługi firm prywatnych, które zrobią to za nas. Pobieraniem zajmują się także pracownicy terenowi ze Stacji, którzy posiadają odpowiedni sprzęt. OSChR zaleca badanie gleby w okresie letnim po zbiorach zbóż i rzepaku oraz jesienią po zbiorach kukurydzy czy buraków. Test na azot w glebie, najlepiej wykonać przed ruszeniem wegetacji roślin ozimych oraz przed siewem jarych. Próbek nie należy pobierać przy zbyt dużej wilgotności gleby, gdy jest bardzo sucho lub kiedy akurat wysialiśmy nawozy. Przy racjonalnym nawożeniu i wapnowaniu, próbki można oddawać do badań co 3-4 lata, ponieważ zmiany w glebie nie następują skokowo.

Okręgowe Stacje Chemiczne oferują usługi w zakresie badań:

 • Kategorii agronomicznej gleby;
 • Wartości pH, oceny odczynu oraz potrzeby wapnowania;
 • Zawartości potasu, fosforu, magnezu w mg/100g gleby oraz podają 5 klas zasobności;
 • Zawartości makroelementów w mg/100g gleby oraz podają 3 klasy zasobności;
 • Zawartości azotu mineralnego w kg/ha gleby oraz podają 5 klas zasobności;
 • Zawartości siarki w kg/ha gleby oraz podają 5 klas zasobności;
 • Kontroli stanu żyzności gleb;
 • Zanieczyszczeń metalami ciężkimi.

Ceny za usługi świadczone przez Okręgowe Stacje Chemiczne:

 • Analiza ogrodnicza (pH, P2O5, K2O, MgO) – 52,48 za próbkę
 • Analiza rolnicza (pH, P2O5, K2O, MgO) – 13,12 za próbkę
 • Analiza sadownicza (pH, P, K, Mg) – 13,64 za próbkę
 • Mikroelementy bez boru (Zn, Mn, Cu, Fe) – 34,99 za próbkę
 • Mikroelementy z borem (Zn, Mn, Cu, Fe, B) – 52,48 za próbkę
 • Próchnica/węgiel organiczny – 34,36 za próbkę
 • Azot mineralny – 28,12 za próbkę
 • CaO + MgO w nawozie wapniowym – 181,20 za próbkę

W Okręgowych Stacjach można także dokonać indywidualnego planu nawożenia dla swojego gospodarstwa oraz bilans azotu.  A teraz zastanówmy się ile możemy zaoszczędzić, mądrze inwestując w nawozy, które naprawdę działają (zgodnie z ilością określoną na podstawie wyników badań). Efektywne nawożenie jest proste!

 

Opracowanie: Agata Żmuda

Na podstawie:

https://www.schr.gov.pl/

Innym przydały się również

Rekultywacyjne wapnowanie gleb

Na stan zakwaszenia gleb, w dużym stopniu ma wpływ działalność człowieka. Powinniśmy wziąć za to zjawisko odpowiedzialność i przyczynić się do przywrócenia odpowiedniego pH gleb, z których korzystamy. Program rekultywacyjnego wapnowania gleb, ma za zadanie podnieść w krótkim odstępie czasu odczyn gleb, najbardziej narażonych na ograniczenie swoich funkcji, czyli gleb o odczynie niższym niż 4,8.

Co powoduje zakwaszenie gleby?

Rzadko zadajemy sobie to pytanie. A warto! Wiedza w pigułce tylko u nas. Tomek krótko opowiada o tym dlaczego większość gleb w Polsce ma kwaśny odczyn, i o tym jak nasza działalność wpływa na tą sytuację. Zapraszamy.  

Po co wapno na pole?

Czemu wapnowanie to podstawowy zabieg? Pomijanie jego to wielki błąd- najważniejsze fakty w 3min. opowiada Ania.   Dlaczego wapnowanie to podstawa żyzności gleby, utrzymania wilgoci, przyswajania nawozów mineralnych, top 2 wielkości plonów? Nie pomiń tego odcinka!