5 powodów dla których warto uprawiać międzyplony!

5 powodów dlaczego warto uprawiać międzyplony!

Międzyplony stanowią podstawowy element formujący żyzność gleby. Utrzymanie trwałej okrywy gleby z żywych roślin chroni ją przed niekorzystnym oddziaływaniem czynników zewnętrznych.

Zielona okrywa ma zasadnicze znaczenie w zmniejszaniu strat wody po zbiorze przedplonu na skutek odparowania. Utrzymywanie zielonego pola chroni glebę przed erozją wodną oraz wietrzną, zmniejszając ubytek najdrobniejszych cząstek glebowych, decydujących o żyzności gleby.

Wprowadzenie mieszanki międzyplonowej zwiększa bioróżnorodność płodozmianową, optymalizując zajmowanie wolnych przestrzeni przez różny pokrój roślin zarówno ponad jak również pod powierzchnią gleby, zapewniając maksymalne wykorzystanie dostępu do światła oraz maksymalnie duży przerost gleby, tworząc jej strukturę.

Stosowanie międzyplonów daje duże możliwości ograniczenia i zagłuszania rozwoju chwastów poprzez bujną okrywę gleby oraz tworzenie wydzielin korzeniowych hamujących rozwój siewek chwastów.

Utrzymanie ciągłości występowania roślin ogranicza ryzyko utraty składników pokarmowych poza układ gleba – roślina, niewykorzystanych przez przedplon.

Dodatkowo, trwała okrywa roślinna zmniejsza temperaturę gleby oraz zwiększa właściwości retencyjne do zatrzymywania wody w glebie.

 

Opracowanie: dr Tomasz Niedziński

Innym przydały się również

Rekultywacyjne wapnowanie gleb

Na stan zakwaszenia gleb, w dużym stopniu ma wpływ działalność człowieka. Powinniśmy wziąć za to zjawisko odpowiedzialność i przyczynić się do przywrócenia odpowiedniego pH gleb, z których korzystamy. Program rekultywacyjnego wapnowania gleb, ma za zadanie podnieść w krótkim odstępie czasu odczyn gleb, najbardziej narażonych na ograniczenie swoich funkcji, czyli gleb o odczynie niższym niż 4,8.

Co powoduje zakwaszenie gleby?

Rzadko zadajemy sobie to pytanie. A warto! Wiedza w pigułce tylko u nas. Tomek krótko opowiada o tym dlaczego większość gleb w Polsce ma kwaśny odczyn, i o tym jak nasza działalność wpływa na tą sytuację. Zapraszamy.  

Po co wapno na pole?

Czemu wapnowanie to podstawowy zabieg? Pomijanie jego to wielki błąd- najważniejsze fakty w 3min. opowiada Ania.   Dlaczego wapnowanie to podstawa żyzności gleby, utrzymania wilgoci, przyswajania nawozów mineralnych, top 2 wielkości plonów? Nie pomiń tego odcinka!