5 powodów dlaczego warto uprawiać  międzyplony!

 Międzyplony stanowią podstawowy element formujący żyzność gleby. Utrzymanie trwałej okrywy gleby z żywych roślin chroni ją przed niekorzystnym oddziaływaniem czynników zewnętrznych. 

 Zielona okrywa ma zasadnicze znaczenie w zmniejszaniu strat  wody po zbiorze przedplonu na skutek odparowania. Utrzymywanie zielonego pola chroni glebę przed erozją wodną oraz wietrzną, zmniejszając ubytek najdrobniejszych cząstek glebowych, decydujących o żyzności gleby. 

Wprowadzenie mieszanki międzyplonowej zwiększa bioróżnorodność płodozmianową, optymalizując zajmowanie wolnych przestrzeni przez różny pokrój roślin zarówno ponad jak również pod powierzchnią gleby, zapewniając maksymalne wykorzystanie dostępu do światła oraz maksymalnie duży przerost gleby, tworząc jej strukturę. 

Stosowanie międzyplonów daje duże możliwości ograniczenia i zagłuszania rozwoju chwastów poprzez bujną okrywę gleby oraz tworzenie wydzielin korzeniowych hamujących rozwój siewek chwastów. 

Utrzymanie ciągłości występowania roślin ogranicza ryzyko utraty składników pokarmowych poza układ gleba – roślina, niewykorzystanych przez przedplon.  

Dodatkowo, trwała okrywa roślinna zmniejsza temperaturę gleby oraz zwiększa właściwości retencyjne do zatrzymywania wody w glebie. 

Poznaj nasze mieszanki:

WYKA miedzyplony miedzyplony GRYKA miedzyplony
OZIMA N ŚCIERNISKOWA z NOSTRZYKIEM ŚCIERNISKOWA BOBOWATA NK ŚCIERNISKOWA   NA SŁABE GLEBY ŚCIERNISKOWA NK ŚCIERNISKOWA K ŚCIERNISKOWA P

Opracowanie: dr Tomasz Niedziński

Related Posts

regeneracja gleby

Badanie gleby

BADANIE GLEBY  –  NAJPROSTSZY SPOSÓB NA WIĘKSZY ZYSK! Podstawowym narzędziem do weryfikacji potencjału produkcyjnego naszego pola jest badanie…

Read more