Od 1 sierpnia rusza nabór wniosków w „Ogólnopolskim programie regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. Aby uzyskać dofinansowanie, należy spełnić kilka warunków, nie bójmy się skorzystać z możliwości pozyskania środków, poniżej odpowiedzi na najważniejsze pytania.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie i w jakim województwie?

Program jest realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Krajową Stacją Chemiczno-Rolniczą, obejmuje wszystkie województwa. Ubiegać się o środki mogą posiadacze użytków rolnych o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha.

Jakie wapno trzeba kupić?

  1. wapno nawozowe odpowiadające typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 122;
  2. środek wapnujący, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów

Co musi znaleźć się na fakturze?

Informacja o typie i odmianie zakupionego wapna nawozowego lub środków wapnujących oraz zawartość CaO lub CaO+MgO. Na fakturze powinny być dwie pozycje – cena za nawóz oraz cena za transport.

Od kiedy trwa program?

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2019 r. do 31.10.2023 r.

Do kiedy trwa program?

Program realizowany będzie w latach 2019–2023, przy czym:

  1. zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 31.12.2021 r,
  2. środki będą wypłacone do 31.12.2023 r.

Jakie badania gleby trzeba posiadać?

Badanie odczynu gleby należy wykonać raz na 4 lata, a próbkę pobiera się z powierzchni nie większej niż 4 ha. Dofinansowaniu podlegać będzie regeneracja gleb o odczynie pH mniejszym lub równym 5,5.  Dofinansowanie działań regeneracyjnych dla danej działki ewidencyjnej będzie udzielone nie częściej niż raz na cztery lata.

Jaką kwotę dofinansowania można uzyskać?

  1. do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstwo o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych,
  2. do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych,
  3. do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, ale nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.

Gdzie szukać wzoru wniosku i instrukcji wypełnienia?

Pod tym linkiem: https://www.schr.gov.pl/p,222,ogolnopolski-program-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie


Na każde pytanie odpowie oraz chętnie pomoże Państwu zespół Doradców Techmot. Zapraszamy do kontaktu: 77 553 20 53

Related Posts

Ekoschematy 2023

Ekoschematy, czyli nowa forma płatności w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, obowiązują już od 1 stycznia 2023 roku. Choć może się…

Read more

Co siedzi w węglanach?

Wapna nawozowe oprócz głównych składników jakimi są wapń oraz magnez (w różnych formach chemicznych), posiadają także dodatkowe składniki. Wapna…

Read more

Rekultywacyjne wapnowanie gleb

Na stan zakwaszenia gleb, w dużym stopniu ma wpływ działalność człowieka. Powinniśmy wziąć za to zjawisko odpowiedzialność i przyczynić się do przywrócenia odpowiedniego…

Read more

Write a comment