Nie da się mówić o rolnictwie precyzyjnym bez poznania podstaw czyli zawartości składników pokarmowych w glebie, co oprócz wody i uregulowanego pH jest kluczowym elementem produkcji rolnej. Koszt badania gleby jest stosunkowo niski, jednakże długie oczekiwanie na wyniki z laboratoriów stacjonarnych może zmusić rolników do zastosowania nawozów bez poznania zasobności gleby. Stosowanie nawozów w nadmiarze to ryzyko skażenia środowiska oraz strata ogromnej ilości pieniędzy.

Pobrana próba glebowa to mieszanina różnych związków chemicznych. Zadaniem chemii analitycznej jest opracowanie metod rozdziału tej mieszaniny i poznaniu dokładnej zawartości składników. Obecnie analitycy w laboratoriach posiadają wiele metod pozwalających na analizę próbek wieloskładnikowych, jedną z nich jest nowoczesna i wysokosprawna elektroforeza kapilarna.

Elektroforeza kapilarna lub inaczej elektroforeza w wolnym buforze, jest metodą badawczą wykorzystywaną w rozdziale mieszanin chemicznych o niewielkich cząsteczkach. Pierwszy raz została wykorzystana do rozdziału białek w 1937 r. przez szwedzkiego naukowca Tisseliusa, za co dostał Nagrodę Nobla. Technika ta umożliwia rozdzielenie anionów i kationów, a rozdział mieszanin prowadzi się w cienkiej kapilarze. W rurce znajduje się bufor rozdzielający, badaną próbkę wprowadza się do wlotu kapilary i przykłada do niej wysokie napięcie elektryczne. Naładowane cząsteczki dzięki swoim ładunkom poruszają się z różną prędkością w stronę jednej z elektrod katody (-) lub anody (+). Zalety tej metody to niezwykle wysoka sprawność i wydajność, małe zużycie odczynników, próbki są małej objętości, a czas analizy jest bardzo krótki i badanie może być przeprowadzane w szerokim spektrum pH.

Elektroforeza jest wykorzystywana m.in. w laboratoriach diagnostycznych, a możliwość pomiaru w jednym czasie kationów i anionów daje szansę na zastosowanie tej techniki w rolnictwie do analizy zawartości NO3, K+ i PO43- w glebie. Austriacka firma Pessl Instruments wykorzystała tę metodę do pomiaru NPK w jednym mikrochipie.

Nowa i innowacyjna koncepcja jaką jest iMETOS MobiLab daje nam w niespełna godzinę wyniki. Wykonanie badania jest bardzo proste i nie wymaga wiedzy laboratoryjnej, a niewielkie gabaryty mobilnego laboratorium pozwolą nam dokonać pomiarów bezpośrednio na polu lub w domu. Wszystkie pobrane próbki gleby posiadają swoją lokalizację i są przesyłane bezpośrednio do ng.fieldclimate.com.

MobiLab to inwestycja na lata, która w prosty sposób pozwoli nam na poznanie ilości azotu, fosforu i potasu w naszej glebie, co wiąże się z minimalizacją zużycia nawozów NPK.

Przeczytaj jak używać iMETOS Mobilab 

Opracowanie: Agata Żmuda


Na podstawie:
1. http://metos.at/home/pl/imetos-mobilab/
2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektroforeza

Related Posts

wapnowanie

Jak powstaje wapno nawozowe?

Jak powstaje wapno nawozowe? Tylko u nas- unikalne zdjęcia z produkcji. Krótko i na temat opowiada nasz Doradca Dariusz.…

Read more

Write a comment