Dostarczanie jonów wapnia poprzez wapnowanie, często jest pomijane ze względów finansowych, często słyszy się, że szukając oszczędności, odpuszcza się zabieg wapnowania. Literatura zaleca wapnowanie co 4 lata, jednakże stare opracowania nie znajdą zastosowania w czasach wysokiego zużycia nawozów azotowych i wzrostu produktywności pól. Inwestycja w wapno niesie za sobą gwarancję, że pozostałe składniki zostaną pobrane z gleby przez roślinę.

Wapń kojarzony jest głównie z wapnowaniem, ale należy też wiedzieć, że jony Ca2+potrzebne są roślinom do wielu funkcji: wpływają na gospodarkę hormonalną, wchodzą w skład struktur budulcowych takich jak ściany komórkowe, związki pektynowe, tkanki, biorą udział w kontroli gospodarki wodnej oraz zwiększają odporność na patogeny. W standardowych badaniach próbek gleby, nie oznacza się zawartości Ca2+, tylko określa się pH, dlatego tak mylące może być lekceważenie roli wapnia w odżywianiu roślin. Stosowanie nawozów wapniowych daje nam pewność, ze pozostałe składniki mineralne zostaną przyswojone. Wapnowanie zabezpiecza odpowiednie właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne naszych gleb, ale także dostarcza drogocennego składnika jakim jest jon wapnia. Należy pamiętać, że wapń potrzebny jest i glebie i roślinie, dlatego należy wapnować profilaktycznie małymi dawkami nawozów wapniowych, nie znaleziono tańszego i bardziej efektywnego sposobu uzupełniania wapnia. Okres pożniwny to dobry czas na zastosowanie nawozów wapniowych w postaci sypkiej na ściernisko, aby dobrze wymieszać go z glebą. Nawozy węglanowe, węglanowo – magnezowe oraz kredowe sypkie aplikowane są z reguły w większych dawkach i najlepszy efekt dają po wymieszaniu z glebą, kiedy mamy pewność, że dojdą do całej warstwy ornej a nie tylko zostaną na powierzchni. Jeżeli chcemy obliczyć ile kosztuje 1kg CaO, to stosujemy prosty wzór: 1000kg nawozu wapniowego węglanowego 50 % CaO, kosztuje np. 30 złotych, w 1000kg mamy 500kg CaO, 30zł/500kg=0,06zł czyli 1kg CaO kosztuje 0,06zł (pomijając ceny transportu). W porównaniu do innych składników wapń kształtuje się najkorzystniej, cena za 1kg N to około 4,5zł, za 1kg P2O5 trzeba zapłacić około 5,50 , a za  K2O około 3zł.

Nawozy wapniowe w postaci granulowanej można stosować pogłównie, także wiosną, już nie mieszając ich z glebą. Cena za tonę wapna granulowanego zwykle jest kilkakrotnie wyższa niż za tonę nawozu sypkiego, ale za to wygodniejsza w rozsiewie, więc kupując granulat, płacimy także za wygodę. Między działaniem nawozów węglanowych granulowanych i sypkich możemy postawić znak równości, pod warunkiem, ze porównujemy mączki wapienne (granulowane nawozy najczęściej robione są z mączek i poddane procesom granulacji, który też kosztuje). Jeszcze wyższymi cenami charakteryzują się tlenki, ze względu na poddawanie procesom termicznym, które są kosztowne. Wapń jako najtańszy składnik pokarmowy na rynku nawozowym, nie może być pomijany w bilansie nawożenia ze względu na swoje wielofunkcyjne działanie. Coroczne dawki nawozów wapniowych, nie tylko pozwolą nam uniknąć dużych i kosztownych interwencyjnych dawek, ale także regularnie stosowane utrzymają na wysokim poziomie kulturę rolną, dającą pewność, że nie doprowadzimy do degradacji pól uprawnych.

Opracowanie: Agata Żmuda


Na podstawie:

  1. http://www.scandagra.pl/upload/file/NAWOZY_ulotki/Tabela_wspolczynnikow.pdf
  2. http://phavi.wapno-info.pl/at/attachments/2012/1206/121109-wapnowanie-gleb-w-polsce.pdf
  3. https://nawozy.eu/wiedza/vademecum-nawozenia/obliczanie-ceny-czystego-skladnika-w-nawozach-pojedynczych-i-wieloskladnikowych/obliczanie-ceny-skladnikow-pokarmowych-w-nawozach-wieloskladnikowych.html

Related Posts

regeneracja gleby

Badanie gleby

BADANIE GLEBY  –  NAJPROSTSZY SPOSÓB NA WIĘKSZY ZYSK! Podstawowym narzędziem do weryfikacji potencjału produkcyjnego naszego pola jest badanie…

Read more

Skąd te zakwasy?

Kwasowość gleby jest czynnikiem warunkującym produktywność pól uprawnych. Jako podstawowa cecha geochemiczna kształtuje ruchliwość składników mineralnych…

Read more

Write a comment