Aby zapewnić roślinom wzrost musimy uzupełniać pierwiastki, pobierane przez nie w trakcie wegetacji. Mikro i makroelementy są niezbędne do życia, dlatego tak ważne jest stałe uzupełnianie ich w nawozach. Każdy ze składników pokarmowych spełnia ważną rolę w plonowaniu, niektóre z nich wspomagają roślinę w walce z suszą.

Susza jest głównym czynnikiem ograniczającym prawidłowy rozwój uprawy. Brak opadów atmosferycznych powoduje szereg niepożądanych skutków takich jak przesuszenie gleby, zmniejszenie lub całkowite zahamowanie wzrostu, a w konsekwencji ograniczenie ilości pożywienia dla ludzi i zwierząt. Największe zagrożenia występują w miesiącach letnich czyli w sierpniu i we wrześniu. W Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzonej przez IUNG w Puławach, można śledzić warunki suszy w Polsce. A jak rolnik może zapobiegać skutkom niedoboru wody w latach suchych?

Każdy, kto użytkuje rolniczo gleby powinien zadbać o ich żyzność, gleby o wysokiej zawartości próchnicy mają większą pojemność, ponieważ próchnica zatrzymuje kilkukrotnie więcej wody niż sama waży. Aby zachować jak największą żyzność należy regularnie wapnować i kontrolować odczyn podłoża. Zabieg wapnowania wspomaga przemianę biomasy w związki próchnicze, a wapń wspomaga tworzenie się agregatów glebowych oraz buduje mocne tkanki roślin. Pierwiastki wspomagające roślinę w walce ze skutkami suszy to siarka, magnez oraz potas. Siarkę warto podawać w nawozach zawierających dwuwodny siarczan wapnia czyli gips. Badania donoszą, że CaSOx 2H2O łączy się z glinem, tworząc nietoksyczne formy. Nadmierna ilość tego metalu przyczynia się do karłowacenia korzeni, a roślina nie może prawidłowo pobierać wody. Siarka wspomaga także walkę z patogenami, na które uprawa może być bardziej narażona podczas suszy. Magnez za to wspomaga roślinę walczyć z aktywnymi formami tlenu czyli z wolnymi rodnikami podczas dużego nasłonecznienia, które potęguje skutki niedoboru wody. Potas jest odpowiedzialny za gospodarkę wodną rośliny, ponieważ reguluje otwieranie się i zamykanie aparatów szparkowych. Roślina w przypadku suszy zamyka aparat, aby zatrzymać wilgoć. Należy pamiętać, że potas jest bardzo wrażliwy na niskie pH, jest dostępny dla rośliny dopiero od odczynu powyżej 5,5.

Opracowanie: Agata Żmuda


Na podstawie:

  1. http://www.susza.iung.pulawy.pl/
  2. Jak łagodzić skutki suszy? (red.) Klupś J. 2011. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Write a comment