Sezon na stosowanie nawozów wapniowych już w pełni, Śląska Izba Rolnicza wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach udzielają wsparcia finansowego do wapnowania regeneracyjnego gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych. Aby otrzymać dopłatę do wapnowania w 2018 roku na terenie województwa śląskiego, należy spełnić kilka warunków.

Pierwszym krokiem do otrzymania pieniędzy na nawóz wapniowy jest zlecenie badania gleby pod kątem pH. Analizy laboratoryjne przeprowadzają Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze oraz Laboratoria PCA, czyli placówki, które posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie badań właściwości fizycznych i chemicznych gleby. Po otrzymaniu zaleceń nawozowych (badania takie są ważne przez cztery lata do daty wykonania), należy złożyć wniosek „O wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb” (wzór). Wnioski przyjmowane są osobiście, za pomocą fax oraz listownie pod adresem ŚIR. Śląska Izba Rolnicza wspomaga Rolników do wyczerpania budżetu 800 000.00 zł przysługującego na rok 2018.

Zakupu można dokonać tylko u dostawców, którzy posiadają atesty na wapna nawozowe, innymi słowy otrzymali akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie badań nawozów wapniowych, wapniowo-magnezowych oraz tlenkowych. Atest musi posiadać pieczęć sprzedawcy oraz podpis, aby łatwo powiązać sprzedającego wraz z wystawioną fakturą. Faktura powinna zawierać informację o odmianie nawozu wapniowego, jego ilość, typie oraz numerze atestu. Izba honoruje wyłącznie dokumenty, które posiadają wymieniony wyżej atest, deklaracje producenta lub informacje o przydatności nie będą brane pod uwagę. Dofinansowanie do wapna będzie udzielane tylko w ilości podanej w zaleceniach nawozowych, można zakupić więcej, ale tylko ilość z zaleceń nawozowych będzie objęta wsparciem. Pomoc finansowa nie obejmuje kosztów transportu, ale żeby je obniżyć, zakupu można dokonać w dowolnym miejscu, pod warunkiem posiadania wymaganych certyfikatów i atestów. Doinwestowanie do nawozów wapniowych przyznane zostaje do czystego składnika w przeliczeniu na CaO+MgO (bez pozostałych składników) w kwocie 75 złotych do 1 tony CaO+MgO.

Przyznawane środki na rekultywację gleb przyznawane są wg „Zasad udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach” wysokość udzielenia dotacji w roku 2016 wynosić będzie do 50% kwoty brutto (rolnicy ryczałtowi) oraz do 50% netto (rolnicy opodatkowani od towarów i usług VAT). Pomoc finansowa obejmuje każdy nawóz wapniowy (np. węglan wapnia, dolomit, tlenek wapnia i magnezu). W sprawie dokładnego obliczenia zalecanej ilości odpowiedniego produktu oraz spodziewanej kwoty dopłaty pomocą służą konsultanci z Pogotowia nawozowego (77 553 20 53).

                                                                                  Opracowanie: Agata Żmuda


Na podstawie:

Related Posts

Ekoschematy 2023

Ekoschematy, czyli nowa forma płatności w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, obowiązują już od 1 stycznia 2023 roku. Choć…

Read more

Co siedzi w węglanach?

Wapna nawozowe oprócz głównych składników jakimi są wapń oraz magnez (w różnych formach chemicznych), posiadają także dodatkowe składniki. Wapna…

Read more

Write a comment