Najszybciej rozwijająca się branżą technologicznie jest sektor rolnictwa. Malejąca ilość gospodarstw przy równoczesnym powiększaniu się areału upraw wymaga od rolników korzystania z nowoczesnych rozwiązań, aby mieć pod kontrolą swoje pola. Wzrost wielkości pól powoduje wzrost skali produkcji w gospodarstwie. I tu z pomocą przychodzi rozwój agrotechniki, rolnik przy wzroście konkurencji coraz częściej i chętniej sięga po urządzenia monitorujące, systemy GPS czy systemy sterowania maszynami rolniczymi.

Automatyzacja rolnictwa niesie za sobą wiele korzyści. Korzystając z technologii informacyjnych jesteśmy w stanie bardziej kontrolować wytwarzanie żywności, paszy czy biomasy. Rolnictwo precyzyjne mówi o wykorzystaniu zasobów gospodarstwa i środków produkcji w racjonalny, zrównoważony sposób, czyli daje nam możliwość korzystania z nich, tylko tam gdzie są potrzebne. Inwestycja w nowoczesne techniki produkcji rolnej, pozwoli poszerzyć wiedzę rolników na temat stanu pól, ograniczy stosowanie nadmiernych dawek nawozów czy środków ochrony roślin. Strategia prowadzona w rolnictwie precyzyjnym polega na rozpoznaniu i zebraniu wszystkich danych o warunkach panujących na danym polu. Pomiary wykonuje się w środowisku rośliny. Bada się warunki atmosferyczne, występowanie chorób i insektów na danym terenie, jego ukształtowanie, rodzaj i zasobność gleby, jej temperaturę oraz wilgotność. Zebranie tych informacji pozwoli nam na precyzyjne dobranie zabiegów agrotechnicznych, co przełoży się na obniżenie kosztów oraz na maksymalizację produkcji. Wykorzystywanie naturalnych zasobów gleby, potencjału plonotwórczego oraz znajomości pogody wpływa także na ochronę środowiska.

Zakres działania rolnictwa precyzyjnego jest bardzo szeroki, dotyczy orki, nawożenia, siewu, irygacji oraz zbioru, dzięki nowoczesnej technologii możemy poddać pomiarom:

  • temperaturę i wilgotność powietrza
  • zwilżenie liścia
  • ilość opadu atmosferycznego
  • prędkość wiatru
  • ukształtowanie terenu
  • zasobność gleby w mikro i makroelementy
  • miejsca stosowania nawozów mineralnych
  • plon zebrany
  • występowanie chorób i patogenów

Opracowanie: Agata Żmuda


Na podstawie:

  1. http://www.cdr.gov.pl/images/wydawnictwa/2010/2010SYSTEM-ROLNICTWA-PRECYZYJNEGO.pdf

Related Posts

Stacje meteo w rolnictwie

Dzięki stacjom pogodowym wykorzystywanym w rolnictwie, rolnik może monitorować swoje uprawy i minimalizować ryzyko wystąpienia chorób. Znajomość pogody…

Read more

Write a comment