Dzięki stacjom pogodowym wykorzystywanym w rolnictwie, rolnik może monitorować swoje uprawy i minimalizować ryzyko wystąpienia chorób. Znajomość pogody i jej parametrów w pracach rolniczych może przynieść spore korzyści, a zbierane dane na bieżąco pozwolą nam prognozować pogodę kilka dni do przodu, co pozwoli podjąć odpowiednie i maksymalnie dopasowane decyzje.

Stały monitoring warunków atmosferycznych pozwala na precyzyjne zaplanowanie zabiegów agrotechnicznych, irygację czy wysiew. Stacje pogodowe na plantacjach przekładają się na bezpośredni zysk, ponieważ rolnik nie wykonuje zabiegów “na oko”. Na rynku dostępnych jest wiele modeli stacji meteo oferujących liczne funkcje pomiarowe. Najważniejszymi parametrami z punktu widzenia rolnictwa jest pomiar temperatury, wilgotność powietrza, punkt rosy (temperatura, przy której para wodna przy określonym ciśnieniu atmosferycznym ulega skropleniu), ilość opadów, wilgotność liścia oraz siła i kierunek wiatru. Stacje meteo są podstawowym narzędziem do monitoringu warunków pogodowych, a do stacji można podłączyć sensory w zależności na co chcemy zwrócić uwagę.

Stacje meteorologiczne znanego austriackiego producenta Pessl METOS współpracują z platformą FieldClimate oraz z wieloma programami komputerowymi, które potrafią wyliczyć i ostrzec nas przez zagrożeniem chorobami i szkodnikami wg modeli chorobowych:

  • w plantacji truskawek przed szarą pleśnią (patogen: Botrytis cinerea), mącznikiem prawdziwym (Sphaerotheca maculari), zgnilizną korony truskawki (Phytophthora cactzrum)
  • w uprawie zbóż przed fuzariozą kłosów (Fusarium spp.)septoriozą plew (Septoria Nodorum), septoriozą liści (Septoria Tritici), rdzą brunatną (Puccinia tritici), rdzą zbożową (Puccinia graminis) oraz rdzą żółtą (Puccinia stritiformis).
  • w uprawie rzepaku przed suchą zgnilizną (Leptosphaeria maculans) oraz zgnilizną twardzikową (Sclerotinia sclerotiorum).
  • w uprawie buraków cukrowych przed wirusami mozaiki czy żółtaczki buraka, brunatną plamistością liści (Ramularia beticola), rdzą buraka (Uromyces beticola), chwościkiem buraka (Cercospora beticola) oraz przed mączniakiem właściwym buraka (Erisyphe betae).
  • w uprawie ziemniaków przed  alternariozą (Alternaria) oraz zarazą ziemniaka (Phytophthora infestans).
  • w uprawie kukurydzy przed zarazą liści kukurydzy (Helminthosporium Bipolaris), zgnilizną korzeni (Fusarium spp.) oraz przed stonką kukurydzianą (Diabrotica virgifera).

Opracowanie: Agata Żmuda


Na podstawie:

  1. http://www.agrocentrum.net/data/files/choroby_buraka_cukrowego.pdf
  2. https://cordis.europa.eu/article/id/400295-precision-farming-sowing-the-seeds-of-a-new-agricultural-revolution_pl.html

Related Posts

Wszystko o wapnie defekacyjnym

Burak cukrowy jest najbardziej cenną roślina okopową, bardzo dobrze wpływa na rośliny w płodozmianie oraz pozostawia stanowisko w dobrej kulturze.…

Read more

Write a comment