Aby zapewnić roślinom wzrost musimy uzupełniać pierwiastki, pobierane przez nie w trakcie wegetacji. Mikro i makroelementy są niezbędne do życia, dlatego tak ważne jest stałe uzupełnianie ich w nawozach. Każdy ze składników pokarmowych spełnia ważną rolę w plonowaniu, niektóre z nich wspomagają roślinę w walce z suszą. Susza jest głównym czynnikiem ograniczającym prawidłowy rozwój uprawy. Brak opadów atmosferycznych powoduje szereg niepożądanych skutków takich jak przesuszenie gleby, zmniejszenie lub całkowite zahamowanie wzrostu, a w konsekwencji ograniczenie ilości pożywienia dla ludzi i zwierząt. Największe zagrożenia występują w miesiącach letnich czyli w sierpniu i we wrześniu. W Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzonej…