Próchnica jest magazynem dla składników pokarmowych. Jest czynnikiem, który decyduje o żyzności gleb. Znaczenie dla rolnictwa i środowiska jest ogromne, poprzez swoje cechy fizyko-chemiczne. A jak powstaje? Czy można wyprodukować dobry plon na glebach, w których występuje jej deficyt? Próchnica, inaczej humus glebowy jest bezpostaciowym tworem, powstającym z rozkładu resztek roślinnych i zwierzęcych. Jest substancją organiczną (SO) i stanowi 70-80% substancji organicznej gleby, dlatego też przyjmuje się, że SO i próchnica są synonimami. Szerszym określeniem jest materia organiczna (MO), która obejmuje nawozy organiczne, resztki pożniwne i zwierzęce oraz produkty działalności życiowej mikroorganizmów. Budowa chemiczna próchnicy nie jest do końca poznana,…