Staffs

Anna Danylczenko

Prezes firmy

Zbigniew Wąsaty

Prezes firmy

Dariusz Pasznik

Dyrektor handlowy

Marcin Jackiewicz

Specjalista ds. sprzedaży

Stanisław Bielas

Doradca handlowy

Urszula Zielińska

Specjalista ds. sprzedaży

Joanna Wytulani

Specjalista ds. kadr, płac oraz sprzedaży

Piotr Piątkowski

Kierownik działu transportu własnego

Zbigniew Bednarczyk

Specjalista ds. logistyki i transportu

Karolina Foltyn

Project manager