Posiadamy kredy pastewne we wszystkich frakcjach (drobno/gruboziarniste, bardzo grube, premiksowe, żwirki). Znajdą tu Państwo także tlenek magnezu paszowy, warunkujący prawidłowy apetyt, wzrost i rozmnażanie zwierząt.

Kredy pastewne

Kreda pastewna jest naturalną skałą pochodzenia osadowego – węglanem wapnia, pochodzącym z tych samych złóż co węglan używany w nawożeniu pól uprawnych. Kreda pastewna stosowana w skarmianiu zwierząt to w  90% CaCO3, w przyrodzie nie występuje w postaci czystej i pozostałe 10% stanowią domieszki takie jak węglan magnezu, minerały ilaste, tlenki glinu, tlenki żelaza oraz kwarc. W węglanie wapnia mogą występować pierwiastki takie jak magnez, żelazo, kadm czy ołów. Kreda jako źródło wapnia powinna być stosowana w diecie każdego zwierzęcia hodowlanego, jej braki muszą być na bieżąco uzupełniane, aby zapewnić zwierzętom zdrowie na najwyższym poziomie. Kredą pastewną można skarmiać zwierzęta bezpośrednio lub stosować jako dodatek paszowy.

OPIS PRODUKTU Kredy pastewne występują w kolorze białym, różowym, jasnoszarym oraz kremowym. Występują frakcje bardzo drobne (pyliste) oraz grubsze od 0,1 do 1,2 mm
CEL Kredy pastewne są przeznaczone do produkcji pasz i mieszanek paszowych oraz do bezpośredniego skarmiania zwierząt.
TERMINY STOSOWANIA Przez cały okres wzrostu zwierząt
DAWKOWANIE W zależności od gatunku zwierząt hodowlanych oraz według receptury