Precyzyjny system monitoringu chorób i szkodników

Precyzyjny System Monitoringu i Sygnalizacji chorób w uprawach roślin oparty jest o dane ze stacji meteorologicznych, które przesyłają informacje o temperaturze powietrza, temperaturze gleby, wilgotności względnej powietrza, wielkości opadów oraz czasu zwilżenia „sztucznego” liścia. Modele chorobowe zostały opracowane przez naukowców z całego świata. Wskazują warunki, które muszą być spełnione aby nastąpił rozwój grzyba czy bakterii. Dane z czujników stacji meteorologicznej spływają do systemu i są nanoszone na model chorobowy . Po spełnieniu odpowiednich warunków, model dokładnie wskazuje poziom ryzyka wystąpienia infekcji chorobowej. Informacje pochodzące z systemu pozwalają na wykonanie zabiegu ochronnego w optymalnym terminie i świadome podjęcie decyzji czy zabieg należy wykonać, czy też zrezygnować z niego. Dzięki temu można wyeliminować nadmierne,  niepotrzebne zużycie środków ochrony roślin.

WCZORAJ

book
 • zabiegi profilaktyczne w okresach krytycznych
 • zabiegi interwencyjne po wystąpieniu objawów
 • podręcznikowe zalecenia dla upraw

DZIŚ

brain
 • monitorowanie zagrożeń 24h / dobę
 • informacja o infekcji patogenu na kilka dni przed wystąpieniem objawów chorobowych
 • informacja o optymalnym okresie zwalczania szkodników
 • ograniczenie kosztów ochrony
 • bezpieczniejszy produkt
 • lepsza jakość plonów

Jak to działa w praktyce?

Precyzyjny System Monitoringu i Sygnalizacji chorób w uprawach roślin oparty jest o dane ze stacji meteorologicznych, które przesyłają informacje o temperaturze powietrza, temperaturze gleby, wilgotności względnej powietrza, wielkości opadów oraz czasu zwilżenia „sztucznego” liścia. Modele chorobowe zostały opracowane przez naukowców z całego świata. Wskazują warunki, które muszą być spełnione aby nastąpił rozwój grzyba czy bakterii. Dane z czujników stacji meteorologicznej spływają do systemu i są nanoszone na model chorobowy . Po spełnieniu odpowiednich warunków, model dokładnie wskazuje poziom ryzyka wystąpienia infekcji chorobowej. Informacje pochodzące z systemu pozwalają na wykonanie zabiegu ochronnego w optymalnym terminie i świadome podjęcie decyzji czy zabieg należy wykonać, czy też zrezygnować z niego. Dzięki temu można wyeliminować nadmierne,  niepotrzebne zużycie środków ochrony roślin.

Monitoring infekcji

 • Alternarioza naci marchwi
 • Chwościk marchwi
 • Szara pleśń
 • Mączniak prawdziwy
 • Zgnilizna twardzikowa
 • Zgnilizna twardzikowa
 • Sucha zgnilizna kapustnych
 • Czerń krzyżowych
 • Mączniak rzekomy
 • Szara pleśń
 • Stemphylium
 • Alternarioza cebuli
 • Chwościk buraka
 • Szara pleśń
 • Zaraza ziemniaczana
 • Alternarioza ziemniaka
 • Szara pleśń
 • Fuzarioza kłosów zbóż
 • Septorioza liści
 • Septorioza plew
 • Antraknoza dyniowatych
 • Mączniak prawdziwy
 • Mączniak rzekomy
 • Szara pleśń
 • Alternarioza
 • Mączniak prawdziwy
 • Szara pleśń
 • Fytoftoroza
 • Mączniak prawdziwy
 • Skórzasta zgnilizna owoców
 • Szara pleśń
 • Antraknoza owoców truskawek
 • Zaraza ziemniaczana
 • Alternarioza
 • Mączniak prawdziwy
 • Szara pleśń
 • Septorioza pomidora
 • Antraknoza pomidora
 • Brunatna plamistość liści pomidora
 • Fytoftoroza
 • Alternarioza pietruszki
 • Mączniak prawdziwy
 • Septorioza pietruszki
 • Szara pleśń
 • Zgnilizna twardzikowa
 • Alternarioza
 • Mączniak rzekomy
 • Stemphylium
 • Szara pleśń
 • Antraknoza sałaty
 • Mączniak rzekomy
 • Szara pleśń
 • Purpurowa plamistość pędów szparaga
 • Rdza szparaga
 • Szara pleśń
 • Mączniak prawdziwy
 • Mączniak rzekomy
 • Szara pleśń
 • Alternarioza
 • Fytoftoroza
 • Mączniak prawdziwy
 • Szara pleśń
 • Antraknoza
 • Szara pleśń
 • Czerń krzyżowych
 • Pierścieniowa plamistość kapustnych
 • Sucha zgnilizna
 • Szara pleśń
 • Zgnilizna twardzikowa
 • Antraknoza dyniowatych
 • Mączniak prawdziwy
 • Mączniak rzekomy
 • Szara pleśń
 • Alternarioza
 • Mączniak rzekomy
 • Stemphylium
 • Szara pleśń
 • Antraknoza dyniowatych
 • Mączniak prawdziwy
 • Mączniak rzekomy
 • Szara pleśń
 • Czerń krzyżowych
 • Pierścieniowa plamistość
 • Sucha zgnilizna
 • Szara pleśń
 • Zgnilizna twardzikowa
 • Antraknoza
 • Szara pleśń
 • Czerń krzyżowych
 • Pierścieniowa plamistość
 • Sucha zgnilizna
 • Szara pleśń
 • Zgnilizna twardzikowa
 • Fuzarioza kukurydzy
 • Żółta plamistość liści kukurydzy
 • Antraknoza owoców
 • Antraknoza pędów
 • Mączniak prawdziwy
 • Rdza
 • Szara pleśń
 • Zamieranie pędów malin
 • Czerń krzyżowych
 • Pierścieniowa plamistość kapustnych
 • Sucha zgnilizna kapustnych
 • Szara pleśń
 • Zgnilizna twardzikowa

Monitoring szkodników

 • Rolnica zbożówka
 • Piętnówka kapustnica
 • Tantniś krzyżowiaczek
 • Śmietka kapuściana
 • Śmietka cebulanka

Przykładowe komunikaty systemowe

Panel logowania

Już teraz kliknij w przycisk i przejdź do panelu logowania