Najszybciej rozwijająca się branżą technologicznie jest sektor rolnictwa. Malejąca ilość gospodarstw przy równoczesnym powiększaniu się areału upraw wymaga od rolników korzystania z nowoczesnych rozwiązań, aby mieć pod kontrolą swoje pola. Wzrost wielkości pól powoduje wzrost skali produkcji w gospodarstwie. I tu z pomocą przychodzi rozwój agrotechniki, rolnik przy wzroście konkurencji coraz częściej i chętniej sięga po urządzenia monitorujące, systemy GPS czy systemy sterowania maszynami rolniczymi. Automatyzacja rolnictwa niesie za sobą wiele korzyści. Korzystając z technologii informacyjnych jesteśmy w stanie bardziej kontrolować wytwarzanie żywności, paszy czy biomasy. Rolnictwo precyzyjne mówi o wykorzystaniu zasobów gospodarstwa i środków…

Dzięki stacjom pogodowym wykorzystywanym w rolnictwie, rolnik może monitorować swoje uprawy i minimalizować ryzyko wystąpienia chorób. Znajomość pogody i jej parametrów w pracach rolniczych może przynieść spore korzyści, a zbierane dane na bieżąco pozwolą nam prognozować pogodę kilka dni do przodu, co pozwoli podjąć odpowiednie i maksymalnie dopasowane decyzje. Stały monitoring warunków atmosferycznych pozwala na precyzyjne zaplanowanie zabiegów agrotechnicznych, irygację czy wysiew. Stacje pogodowe na plantacjach przekładają się na bezpośredni zysk, ponieważ rolnik nie wykonuje zabiegów „na oko”. Na rynku dostępnych jest wiele modeli stacji meteo oferujących liczne funkcje pomiarowe. Najważniejszymi parametrami z punktu widzenia…