Rolnictwo z roku na rok jest zmuszane to szukania oszczędności, a brak dopłat lub ich opóźnienia, wymagają cięć kosztów w gospodarstwach. Inwestycje w środki ochrony roślin lub w drogie nawozy, nie zawsze idą w parze z zyskiem ze sprzedaży płodów rolnych. Każdy świadomy Rolnik wie, że fundamentem dobrych plonów, jakościowo i ilościowo, jest odpowiednie pH jego gleby. W literaturze można znaleźć zalecenia wapnowania co 4 lata. Doradzanie wapnowania w odstępach czteroletnich, w dobie zwiększonego zużycia nawozów azotowych  nie jest słuszne, a sama inwestycja może być kosztowna. Dlatego zalecamy stosowanie nawozów wapniowych w krótszych odstępach czasu, pamiętając o dostarczeniu jonów Ca2+ niezbędnych do wzrostu…

Racjonalna gospodarka składnikami wymaga od nas poznania podstawowych praw i zasad, jakie obowiązują w nawożeniu. Prawidłowe nawożenie uzależnione jest od znajomości zasobności gleby przynajmniej w składniki podstawowe. W połowie XIX wieku powstało jedno z podstawowych praw ekologii klasycznej. Z historii wynika, że autorem jest Carl Sprengel, a Justus von Liebig, któremu przypisuje się autorstwo tej zasady, sprawdził jedynie jej działanie i opublikował wyniki w 1814 roku. Beczka Liebiga jest to prawo minimum, mówiące o wpływie jednego czynnika, który jest w najmniejszej ilości, na rozwój organizmu, a nawet całej populacji. Prawo minimum zakłada idealne warunki do wzrostu rośliny uprawnej, w których wszystkie czynniki znajdują…

Sezon na stosowanie nawozów wapniowych już w pełni, Śląska Izba Rolnicza wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach udzielają wsparcia finansowego do wapnowania regeneracyjnego gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych. Aby otrzymać dopłatę do wapnowania w 2018 roku na terenie województwa śląskiego, należy spełnić kilka warunków. Pierwszym krokiem do otrzymania pieniędzy na nawóz wapniowy jest zlecenie badania gleby pod kątem pH. Analizy laboratoryjne przeprowadzają Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze oraz Laboratoria PCA, czyli placówki, które posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie badań właściwości fizycznych i chemicznych gleby. Po otrzymaniu zaleceń nawozowych (badania takie są ważne przez cztery…

Wapnowanie użytków zielonych od lat jest przedmiotem badań naukowych, próbowano wykazać czy wapnowanie ma wpływ na plon ilościowy. Dziś już wiemy, że wapnowanie większym stopniu wpływa na jakość paszy, a nie na ilość, a jakość paszy determinuje zdrowotność naszych zwierząt. Wartość produkowanej paszy wzrasta gdy poprawia się jej skład chemiczny. Optymalne pH gleb łąkowych mieści się w przedziale 4,6-6,5. Niektóre gatunki traw preferują środowisko o odczynie zasadowym, podobnie jak rośliny motylkowe. Celem gospodarowania trwałych użytków zielonych jest wysokowydajna produkcja paszy do skarmiania zwierząt. Wyprodukowane pasze muszą charakteryzować się najwyższymi walorami smakowymi oraz najlepszymi parametrami…

Uregulowany odczyn gleby ma szczególne znaczenie w gospodarstwach ekologicznych, gdzie głównym źródłem składników pokarmowych dla roślin są zasoby glebowe. Na glebach kwaśnych pobieranie tych składników jest utrudnione, czego skutkiem jest oczywiście słabsze plonowanie roślin. Czy można bezpiecznie i skutecznie uregulować odczyn gleby i pozostać eko? W rolnictwie ekologicznym nadrzędnym celem jest dobra jakość uzyskiwanych plonów, stąd odczyn gleby odgrywa ważną rolę, jego wartość dla prawidłowego wzrostu i plonowania roślin nie powinna być niższa niż 5.6  Poniżej tej wartości, w środowisku kwaśnym, metale ciężkie mogą być w nadmiernych ilościach pobierane i akumulowane w produktach…

Odsiarczanie spalin to ważny czynnik chroniący środowisko. Proces odsiarczania spalin doprowadził jednak do poważnego zubożenia gleb w siarkę. Zapotrzebowanie na siarkę rośnie z roku na rok, a jej niedobór daje się odczuć w postaci chorób i wzmożonego braku odporności na suszę w uprawach rzepaku, kukurydzy i zbóż. Zakwaszenie gleb jest w dużej części wynikiem działalności człowieka (np. wysoko rozwinięty przemysł, wymagający spalania paliw kopalnianych), powoduje to wzrost obecności szkodliwych jonów wodorowych i glinu w roztworze glebowym. Dwutlenek siarki należy do gazów cieplarnianych, a jego nadmierna emisja do atmosfery przyczynia się do kwaśnych opadów deszczu, co niesie za sobą obniżanie się pH gleby…

Temat wapnowania jest jednym z gorętszych wątków każdego lata, mimo tego, że nadal spora część producentów rolnych nawozy wapniowe bierze pod uwagę, gdy już naprawdę musi lub gdy finanse pozwalają na ich użycie. Tymczasem taka polityka służy podwójnej utracie gotówki: raz w postaci ogólnie słabszego plonu a dwa w ograniczonej przyswajalności innych, droższych nawozów. Warto zrozumieć o co chodzi w wapnowaniu, aby mądrze decydować co i w jakiej kolejności zastosować. Zakwaszenie gleb to naturalny proces uwalniania się jonów wodorowych poprzez zjawiska, które zachodzą w glebie. Należy do nich mineralizacja materii organicznej oraz wymywanie kationów zasadowych. Do zakwaszenia podłoża…

Czy zastanawiałeś się kiedyś co będzie najlepsze dla Twojej gleby? Spośród węglanu wapnia, dolomitu, kredy czy tlenków zastanawiasz się które działa najszybciej, a które najdłużej? Oferta nawozów na rynku jest bogata, ale przy wyborze środka odkwaszającego warto się skupić nad formą wapna oraz opłacalnością zakupu. Czynnikiem odkwaszającym w wapnach jest jon Ca2+. Każde z wapien posiada go w swoim składzie, a w innych postaciach. Węglan wapnia to CaCO3 i jest on naturalnie występującą skałą, tak samo jest w przypadku skał dolomiotowych, ale tu oprócz węglanu wapnia znajdziesz także węglan magnezu. Dolomit jest podwójną solą MgCO3*CaCO3 przeważnie zawiera domieszki żelaza, cynku,…