Węglan wapnia jest powszechnie występującą substancją w środowisku mającą szerokie zastosowanie. W zależności od składu i parametrów jakościowych węglan wapnia jest wykorzystywany w przemyśle, budownictwie, medycynie czy rolnictwie. CaCO3 stosowane w każdej gałęzi gospodarki poddawane jest badaniom i certyfikacji, aby produkt końcowy był jak najlepszej jakości.

Najważniejszymi przedstawicielami skał chemicznych i organicznych są skały węglanowe. Skały te oraz wapienie powstały na skutek gromadzenia się węglanowych szczątków zwierząt oraz roślin na dnie zbiorników morskich lub śródlądowych. Powstanie węglanów, to także skutek wytrącania się węglanu wapnia z roztworów wodnych. Następnie w procesie diagenezy przekształca się w zwięzłą skałę. Węglany w zależności od domieszek przyjmują ich kolor, czyste wapienie są białe, ale także mogą występować szare, żółte, kremowe, różowe oraz czarne. Skały węglanowe w swoim składzie mają 50% wagowych minerałów węglanowych. Minerały jakie je tworzą to kalcyt, dolomit oraz aragonit. Węglan wapnia tworzy głównie kalcyt, mogą też się w nim znaleźć śladowa ilość minerałów ilastych, kwarcu oraz związków żelaza.

Węglan wapnia jest wykorzystywany jako kreda pastewna stosowana w skarmianiu zwierząt jest naturalną skałą pochodzenia osadowego. 90% składu stanowi CaCO3, w przyrodzie nie występuje w postaci czystej i pozostałe 10% stanowią domieszki takie jak węglan magnezu, minerały ilaste, tlenki glinu, tlenki żelaza oraz kwarc. W węglanie wapnia mogą występować pierwiastki takie jak magnez, żelazo, kadm i ołów. Węglan do skarmiania zwierząt nie może posiadać ich więcej niż jest to ujęte w ustawie i w normie  PN-R-64802: 1996 r.

Inne zastosowania węglanu wapnia

 • w podziemnych wyrobiskach górniczych jako pył wapienny przeciwwybuchowy
 • w energetyce do mokrego odsiarczania spalin  
 • w rolnictwie ekologicznym i konwencjonalnym jako nawóz
 • w przemyśle spożywczym jest dodatkiem o numerze E107, stosowany jako biały barwnik oraz utwardzacz
 • w kosmetyce – utwardzacz do pudrów
 • w budownictwie do otrzymywania wapna palonego oraz jako kamień budowlany
 • wykorzystywany także do produkcji farb
 • w farmacji występuje w tabletkach z witaminami
 • w technologii oczyszczania wody wykorzystywany do wzrostu zasadowości wody oraz wiązania CO2
 • w stawach hodowlanych do nawożenia gleb dennych.

Opracowanie: Agata Żmuda


Na podstawie:

 1. Podręcznik dla studentów. 1999. (red. Zawadzki S.) Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.

Przeczytaj także

Żywienie ślimaków jadalnych

Ślimaki w diecie człowieka nie odgrywają wielkiej roli, traktowane są jako przysmak, szczególnie we Francji. W niektórych regionach objęte są…

Czytaj więcej

Dodaj komentarz