Zabieg wapnowania wykonuje się po żniwach lub późną jesienią, aby dobrze wymieszać wapno z glebą. W niesprzyjających warunkach pogodowych, niektóre prace w gospodarstwie mogą zostać zaniedbane. Jeśli nie zdążyliśmy wysiać nawozów wapniowych w poprzednim sezonie, możemy wybrać termin wiosenny, który zawsze przyniesie pozytywne efekty.

W zespole uprawek przedsiewnych, należy uwzględnić zabieg wapnowania, jeśli gleba ma niskie pH lub jeśli chcemy odżywić rośliny jonami wapnia. W zależności od rodzaju nawozu wapniowego należy wymieszać go z glebą lub pozostawić na powierzchni gruntów ornych. Wiosną, lepiej wybierać szybko działające wapna interwencyjne, najlepiej w formie granulowanej. Szybki efekt odkwaszenia będą powodowały wapna tlenkowe, które w kontakcie z wodą podniosą odczyn już w roku zastosowania. Działanie nawozów węglanowych jest rozłożone w czasie i będzie służyło roślinom w kolejnym cyklu produkcyjnym. Wapnować można na przedwiośniu, gdy gleba ulega powolnemu odmarzaniu, najlepiej w godzinach porannych gdy jest jeszcze zamarznięta i można na nią wjechać ciężkim sprzętem.

Dawki należy ustalić na podstawie wyników analizy prób glebowych. Najbardziej efektywne jest podzielenie dawek, tak aby zastosować nie więcej niż połowę dawki i powtarzać zabieg co 2-3 lata. Dawki podane w tabeli, są dawkami czystego tlenku wapnia, które należy przeliczyć na masę nawozu.

kategoria agronomiczna gleby potrzeby wapnowania
konieczne potrzebne wskazane ograniczone
Bardzo lekkie 3 2 1
Lekkie 3,5 2,5 1,5
Średnie 4,5 3 1,7 1
Ciężkie 6 3 2 1

Przykład:

  • Nawóz tlenkowy – tlenek wapnia 60% CaO, w zaleceniach należy zastosować 1,5t CaO/h

1,5t : 0,6 = 2,5t, z zaleceń wynika, że należy zastosować 2,5t wapna tlenkowego więc w praktyce należy podzielić dawkę na 3.

  • Nawóz węglanowy – węglan wapnia 50% CaO, w zaleceniach należy zastosować 1,5t CaO/h

1,5t : 0,5 = 3 t, z zaleceń wynika, że należy zastosować 3t wapna nawozowego węglanowego. W przypadku węglanów zastosowanie takiej dawki nie wiąże się z ryzykiem popalenia roślin lub przedawkowania, jak w przypadku tlenków.

Stosowanie nawozów wapniowych niesie za sobą szereg korzyści, poprzez lepszą przyswajalność składników pokarmowych, poprawę struktury gleby, czy neutralizację toksyczności metali ciężkich – niezależnie od terminu. Zabieg ten można z powodzeniem wykonać w ciągu całego roku.

Opracowanie: Agata Żmuda


Na podstawie:

  1. Grzebisz W., Szczepaniak W., Diatta J.B., 2012. ABC wapnowania gleb uprawnych, Poznań.
  2. Hołubowicz-Kliza G. 2006. Wapnowanie gleb w Polsce. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa. Państwowy Instytut Badawczy. Puławy

Related Posts

Co siedzi w węglanach?

Wapna nawozowe oprócz głównych składników jakimi są wapń oraz magnez (w różnych formach chemicznych), posiadają także dodatkowe składniki.…

Read more

Co oznaczają typy wapna nawozowego?

Producenci mają obowiązek podać na opakowaniu lub w dokumentacji, odmianę nawozu wapniowego. Odmianę, do jakiej należy nawóz wapniowy można…

Read more

Wapnowanie gleb lekkich

Gleby lekkie, to gleby które najczęściej występują w Polsce (w 60%), najliczniej występują w województwie podlaskim, pomorskim, łódzkim oraz warmińsko-mazurskim. Sprawiają…

Read more

Write a comment